Tips för en modern skattefunktion

PwC-skatteradgivning-Circuit-solid_0001_maroon.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Circuit-solid_0001_maroon.pngDen ökade mängden data ställer nya och högre krav på företagens organisation för att kunna hantera och analysera data. Genom våra erfarenheter vet vi att när det kommer till skatt blir utmaningen att analysera data särskilt märkbar eftersom skatt är ett område i ständig förändring som berör varje transaktion som företaget gör. Men genom en korrekt hantering kan datan utgöra ett kraftfullt strategiskt verktyg.

Som ett led i vår rapportserie ”Tax Function of the Future” presenterar vi nu filmen ”Unlocking data possibilities” och webbseminariet ”Driving value through tax reporting”. PwC har varit med och utvecklat datastrategier för skattefunktionerna hos över 100 bolag runt om i världen. Genom vårt arbete har vi dragit många lärdomar om hur man bäst hanterar och analyserar skattedata, vilka kan sammanfattas i nedan punkter:

  • Skatt måste göras till en prioriterad managementstrategi
  • Behoven av data måste definieras
  • Utnyttja befintliga dataanalysverktyg inom organisationen

Skatt är en av företagets viktigaste affärshändelser. Många företag har avancerade verktyg för analyser av exempelvis framtidsprognoser, varför inte implementera motsvarande verktyg för analys av skatt? På PwC arbetar vi sida vid sida med våra kunder. Genom att applicera vår analys på data skapar vi möjligheter att undersöka vilken påverkan på skatten ett beslut kommer att få – innan beslutet fattas.

Webbseminarium om den moderna skattefunktionen

Onsdagen den 25 maj klockan 18:00 (svensk tid) kommer PwC:s specialister inom Tax Reporting & Strategy att diskutera de ökade rapporteringskraven för multinationella företag och vilka åtgärder som behövs för att bättre integrera data och processer för att göra det möjligt för skattefunktionen att leverera kvalitativa resultat på kortare tid.

Klicka här för att anmäla dig

Har du frågor om företagsbeskattning?

Kim Jokinen

Kim Jokinen

Kim Jokinen arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm med särskilt fokus på strategifrågor. Kim är ansvarig för affärsområdet Tax Reporting & Strategy inom PwC Sverige.
010-212 49 08
Kim Jokinen works with national and international corporate taxation at PwC’s office in Stockholm, specialising in Tax Transparency. Kim is in charge of Tax Reporting & Strategy for PwC Sweden.
+46 10 212 49 08

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Oenighet om svenska ränteavdragsregler är förenliga med EU-rätten

Till skillnad från EU-kommissionen menar regeringen att de riktade ränteavdragsbegränsningar som infördes i företagssektorn 2019 är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Kajsa Boqvist önskar trevlig sommar!

Så var det juli igen och Tax matters vill önska dig en glad sommar! Under vintern och våren har våra läsare visat fortsatt stort intresse ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln