Framtidens skattefunktion i behov av dataanalys

‹ Tillbaka till artiklarna

Unlocking_the_power_of_data_and_analyticsSkattefunktionen är en av de största konsumenterna av data inom en organisation. De ständigt ökade volymer av data som ska hanteras och rapporteras har redan idag en betydande effekt på företagens verksamhet, och utvecklingen kommer att fortsätta. Företag bör därför satsa resurser och ha en genomtänkt strategi för att hantera de framtida datautmaningar som skattefunktionen kommer att ställas inför.

PwC:s rapport ”Unlocking the power of data and analytics” är den tredje rapporten i PwC:s rapportserie – Tax Function of the Future. I rapportserien utforskas framtidens skattefunktioner och metoder för hur dagens skattefunktion måste förändras för att utgöra en strategisk tillgång i företagens framtida affärsverksamhet.

Fokus för denna rapport ligger på hur skattefunktionen kan utvecklas med hjälp av data och dataanalys. Det diskuteras hur processen för insamling och analys av data kan effektiviseras och förändras och därmed bli en integrerad del av skattestrategin inom organisationen. Rapporten beskriver hur företag bör använda data som är anpassad och färdig för skattefunktionen för ett effektivt skattearbete och informerar om behoven av datasäkerhet som en del av hela företagets verksamhet. Rapporten beskriver vilka steg företag bör ta och vilka funktioner som kan säkra att skattefunktionen uppnår sina mål med hjälp av bättre data- och analysrutiner.

Det är av stor betydelse att företag följer med i denna utveckling, som även kopplar an till de förändringar som beskrivs i de tidigare rapporterna i vår serie. Ett framgångsrikt arbete med data och dataanalys redan nu underlättar anpassning till framtida skatteförändringar. Hör av dig om du vill att vi ska hjälpa er att ta nästa steg mot framtidens skattefunktion redan idag.

Kim Jokinen och Tove Palm

Ta del av rapporten "Unlocking the power of data and analytics"

Har du frågor om företagsbeskattning?

Kim Jokinen

Kim Jokinen

Kim Jokinen arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm med särskilt fokus på strategifrågor. Kim är ansvarig för affärsområdet Tax Reporting & Strategy inom PwC Sverige.
010-212 49 08
Kim Jokinen works with national and international corporate taxation at PwC’s office in Stockholm, specialising in Tax Transparency. Kim is in charge of Tax Reporting & Strategy for PwC Sweden.
+46 10 212 49 08

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Oenighet om svenska ränteavdragsregler är förenliga med EU-rätten

Till skillnad från EU-kommissionen menar regeringen att de riktade ränteavdragsbegränsningar som infördes i företagssektorn 2019 är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Kajsa Boqvist önskar trevlig sommar!

Så var det juli igen och Tax matters vill önska dig en glad sommar! Under vintern och våren har våra läsare visat fortsatt stort intresse ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln