<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Framtidens skattefunktion i behov av dataanalys

‹ Tillbaka till artiklarna

Unlocking_the_power_of_data_and_analyticsSkattefunktionen är en av de största konsumenterna av data inom en organisation. De ständigt ökade volymer av data som ska hanteras och rapporteras har redan idag en betydande effekt på företagens verksamhet, och utvecklingen kommer att fortsätta. Företag bör därför satsa resurser och ha en genomtänkt strategi för att hantera de framtida datautmaningar som skattefunktionen kommer att ställas inför.

PwC:s rapport ”Unlocking the power of data and analytics” är den tredje rapporten i PwC:s rapportserie – Tax Function of the Future. I rapportserien utforskas framtidens skattefunktioner och metoder för hur dagens skattefunktion måste förändras för att utgöra en strategisk tillgång i företagens framtida affärsverksamhet.

Fokus för denna rapport ligger på hur skattefunktionen kan utvecklas med hjälp av data och dataanalys. Det diskuteras hur processen för insamling och analys av data kan effektiviseras och förändras och därmed bli en integrerad del av skattestrategin inom organisationen. Rapporten beskriver hur företag bör använda data som är anpassad och färdig för skattefunktionen för ett effektivt skattearbete och informerar om behoven av datasäkerhet som en del av hela företagets verksamhet. Rapporten beskriver vilka steg företag bör ta och vilka funktioner som kan säkra att skattefunktionen uppnår sina mål med hjälp av bättre data- och analysrutiner.

Det är av stor betydelse att företag följer med i denna utveckling, som även kopplar an till de förändringar som beskrivs i de tidigare rapporterna i vår serie. Ett framgångsrikt arbete med data och dataanalys redan nu underlättar anpassning till framtida skatteförändringar. Hör av dig om du vill att vi ska hjälpa er att ta nästa steg mot framtidens skattefunktion redan idag.

Kim Jokinen och Tove Palm

Ta del av rapporten "Unlocking the power of data and analytics"

Har du frågor om företagsbeskattning?

Kim Jokinen

Kim Jokinen

Kim Jokinen arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm med särskilt fokus på strategifrågor. Kim är ansvarig för affärsområdet Tax Reporting & Strategy inom PwC Sverige.
010-212 49 08
Kim Jokinen works with national and international corporate taxation at PwC’s office in Stockholm, specialising in Tax Transparency. Kim is in charge of Tax Reporting & Strategy for PwC Sweden.
+46 10 212 49 08

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattefunktionen i samverkan - skapa mervärde till organisationen

För att företag och organisationer ska kunna efterleva de ökade krav som ställs på skattefunktionen behöver skattefunktionen ha ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Centerpartiet om sänkta skatter för småföretag

Nu är det Centerpartiets tur att tycka till om skatt. När partiets Martin Ådahl intervjuas av PwC:s skatterådgivare Oscar Warglo handlar en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Sverigedemokraterna om minskat skattetryck och god välfärd

Som femte parti är det nu dags för Sverigedemokraterna att intervjuas av PwC. Partiets skattepolitiska talesperson Eric Westroth möter här ...

Läs artikeln