<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Konsten att mäta en framgångsrik skattefunktion

Rapport_Tax_Function_of_the_Future_nr_10.jpg ‹ Tillbaka till artiklarna

Rapport_Tax_Function_of_the_Future_nr_10.jpgSkattefunktionens roll i en verksamhet har blivit bredare och mer komplex. Frågan som många företagsledare ställer sig är – vad innebär en framgångsrik skattefunktion och hur kan en sådan framgång mätas?

PwC:s rapport ”Defining Success – What KPIs are driving the tax function today?” är den tionde rapporten i PwC:s rapportserie – Tax Function of the Future. I rapportserien utforskas framtidens skattefunktioner och metoder för hur dagens skattefunktion måste förändras för att utgöra en strategisk tillgång i företagets framtida affärsverksamhet.

I denna rapport presenteras nyckelfaktorer som är avgörande för en framgångsrik skattefunktion. Rapporten beskriver även vilka indikatorer som kan användas för att utvärdera hur väl en skattefunktion presterar i den nutida omgivningen. Den tar även upp exempel på indikatorer som är särskilt relevanta inom olika skatteområden. I slutet förklaras hur dessa delar kan implementeras i ett företags verksamhet.

Det finns fyra nyckelfaktorer och vissa indikatorer som är avgörande för en skattefunktions framgång.

  1. Det handlar om hur företagets skattekostnad hanteras när det gäller den effektiva skattesatsen och den faktiska skattekostnaden.
  2. Att funktionen klarar av att motverka skatterisker som hänför sig till företagets finanser och dess rykte.
  3. Om funktionen är effektiv när det kommer till användningen av tekniska resurser, organisatoriska strategier och arbetskraftens kapacitet.
  4. Vidare bör indikatorerna användas på ett hållbart sätt genom att de regelbundet utvärderas och justeras för att åstadkomma långsiktig framgång.

För att uppnå framgång rekommenderas en skattestrategi som fokuserar på indikatorer som är tydligt definierade, mätbara och i enlighet med företagets affärsstrategi. Det är dessutom viktigt att företaget justerar strategin med hänsyn till förändringar i verksamheten.

Kontakta gärna oss om du behöver diskutera din skattestrategi.

Kim Jokinen och Tove Palm

Ta del av rapporten ”Defining Success – What KPIs are driving the tax function  today?”

Har du frågor om företagsbeskattning?

Kim Jokinen och Tove Palm

Kim Jokinen och Tove Palm

Kim Jokinen och Tove Palm arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Stockholm med särskilt fokus på strategifrågor.
Kim: 010-212 49 08, kim.jokinen@pwc.com
Tove: 010-212 97 83, tove.palm@pwc.com
Kim Jokinen and Tove Palm works with national and international corporate taxation at PwC’s office in Stockholm, specialising in Tax Transparency.
Kim: +46 10 212 49 08, kim.jokinen@pwc.com
Tove: +46 10 212 97 83, tove.palm@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Oenighet om svenska ränteavdragsregler är förenliga med EU-rätten

Till skillnad från EU-kommissionen menar regeringen att de riktade ränteavdragsbegränsningar som infördes i företagssektorn 2019 är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Kajsa Boqvist önskar trevlig sommar!

Så var det juli igen och Tax matters vill önska dig en glad sommar! Under vintern och våren har våra läsare visat fortsatt stort intresse ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln