Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Konsten att mäta en framgångsrik skattefunktion

Av Kim Jokinen och Tove Palm, 29 september 2017

Rapport_Tax_Function_of_the_Future_nr_10.jpgSkattefunktionens roll i en verksamhet har blivit bredare och mer komplex. Frågan som många företagsledare ställer sig är – vad innebär en framgångsrik skattefunktion och hur kan en sådan framgång mätas?

PwC:s rapport ”Defining Success – What KPIs are driving the tax function today?” är den tionde rapporten i PwC:s rapportserie – Tax Function of the Future. I rapportserien utforskas framtidens skattefunktioner och metoder för hur dagens skattefunktion måste förändras för att utgöra en strategisk tillgång i företagets framtida affärsverksamhet.

I denna rapport presenteras nyckelfaktorer som är avgörande för en framgångsrik skattefunktion. Rapporten beskriver även vilka indikatorer som kan användas för att utvärdera hur väl en skattefunktion presterar i den nutida omgivningen. Den tar även upp exempel på indikatorer som är särskilt relevanta inom olika skatteområden. I slutet förklaras hur dessa delar kan implementeras i ett företags verksamhet.

Det finns fyra nyckelfaktorer och vissa indikatorer som är avgörande för en skattefunktions framgång.

  1. Det handlar om hur företagets skattekostnad hanteras när det gäller den effektiva skattesatsen och den faktiska skattekostnaden.
  2. Att funktionen klarar av att motverka skatterisker som hänför sig till företagets finanser och dess rykte.
  3. Om funktionen är effektiv när det kommer till användningen av tekniska resurser, organisatoriska strategier och arbetskraftens kapacitet.
  4. Vidare bör indikatorerna användas på ett hållbart sätt genom att de regelbundet utvärderas och justeras för att åstadkomma långsiktig framgång.

För att uppnå framgång rekommenderas en skattestrategi som fokuserar på indikatorer som är tydligt definierade, mätbara och i enlighet med företagets affärsstrategi. Det är dessutom viktigt att företaget justerar strategin med hänsyn till förändringar i verksamheten.

Kontakta gärna oss om du behöver diskutera din skattestrategi.

Kim Jokinen och Tove Palm

Ta del av rapporten ”Defining Success – What KPIs are driving the tax function  today?”

Har du frågor om företagsbeskattning?

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Kim Jokinen och Tove Palm

Kim Jokinen och Tove Palm
Kim Jokinen och Tove Palm arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Stockholm med särskilt fokus på strategifrågor.
Kim: 010-212 49 08, kim.jokinen@pwc.com
Tove: 010-212 97 83, tove.palm@pwc.com
Kim Jokinen and Tove Palm works with national and international corporate taxation at PwC’s office in Stockholm, specialising in Tax Transparency.
Kim: +46 10 212 49 08, kim.jokinen@pwc.com
Tove: +46 10 212 97 83, tove.palm@pwc.com

Kommentarer

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.