Effektiva processer allt viktigare för företagens skattefunktion

Rapport_Tax_Function_of_the_Future_7.jpg ‹ Tillbaka till artiklarna

Rapport_Tax_Function_of_the_Future_7.jpgGlobala företag verkar i miljöer med allt mer komplicerade skatteregler och krav på transparens. Detta ställer ökade krav på skatterapporteringen för företagens skattefunktion. I vår senaste rapport ligger fokus på hur arbetsprocesser och verktyg kan förbättra skattefunktionens förmåga att arbeta effektivt.

PwC:s rapport ”Enhancing Tax Process Management and Controls” är den sjunde rapporten i PwC:s rapportserie – Tax Function of the Future. I rapportserien utforskas framtidens skattefunktioner och metoder för hur dagens skattefunktion måste förändras för att utgöra en strategisk tillgång i företagens framtida affärsverksamhet.

I denna rapport tittar vi på betydelsen av arbetsflöden, dokumenthantering och samarbete med berörda parter i ett alltmer komplext företags- och skatteklimat. Fokus ligger på de utmaningar och lösningar som skattefunktionen står inför inom följande fem områden:

  • hantera arbetskraft i förändring,
  • ökat behov av processer och kontroller,
  • samarbete inom olika verksamhetsområden i organisationen,
  • dokumentationshantering,
  • utnyttja en gemensam teknisk plattform.

Ta del av rapporten ”Enhancing Tax Process Management and Controls”

Har du frågor om företagsbeskattning?

Kim Jokinen

Kim Jokinen

Kim Jokinen arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm med särskilt fokus på strategifrågor. Kim är ansvarig för affärsområdet Tax Reporting & Strategy inom PwC Sverige.
010-212 49 08
Kim Jokinen works with national and international corporate taxation at PwC’s office in Stockholm, specialising in Tax Transparency. Kim is in charge of Tax Reporting & Strategy for PwC Sweden.
+46 10 212 49 08

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Oenighet om svenska ränteavdragsregler är förenliga med EU-rätten

Till skillnad från EU-kommissionen menar regeringen att de riktade ränteavdragsbegränsningar som infördes i företagssektorn 2019 är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Kajsa Boqvist önskar trevlig sommar!

Så var det juli igen och Tax matters vill önska dig en glad sommar! Under vintern och våren har våra läsare visat fortsatt stort intresse ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln