<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Framtidens skattespecialist

PwC-skatteradgivning-Group-outline_0002_burgundy.png ‹ Tillbaka till artiklarna

Framtidens skattespecialistDet brukar sägas att ett företags största tillgång är dess medarbetare. Efter den teknologiska framfarten kan man undra om det fortfarande kommer vara fallet i framtiden? Kommer det ens finnas ett behov av skattespecialister?

PwC:s rapport ”The Tax Professional of the Future – Staying relevant in changing times” är den nionde rapporten i PwC:s rapportserie – Tax Function of the Future. I rapportserien utforskas framtidens skattefunktioner och metoder för hur dagens skattefunktion måste förändras för att utgöra en strategisk tillgång i företagens framtida affärsverksamhet. I denna rapport har fokus flyttats från skattefunktionen till skattespecialisten.

Denna rapport handlar om den framtida skattespecialisten. För det kommer finnas ett behov av skattespecialister i framtiden, dock kommer en framtida framgångsrik skattespecialist vara kunnig inom dataanalys, statistik och teknik såväl som processförbättring och förändringsarbete. I rapporten diskuteras allt från utbildningens roll till de utökade kraven på framtidens skattespecialist avseende skattekompetens samt hur man ska engagera, utveckla och behålla framtidens skattetalanger.

Ta del av rapporten ”The Tax Professional of the Future – Staying relevant in  changing times”

Har du frågor om företagsbeskattning?

Kim Jokinen och Tove Palm

Kim Jokinen och Tove Palm

Kim Jokinen och Tove Palm arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Stockholm med särskilt fokus på strategifrågor.
Kim: 010-212 49 08, kim.jokinen@pwc.com
Tove: 010-212 97 83, tove.palm@pwc.com
Kim Jokinen and Tove Palm works with national and international corporate taxation at PwC’s office in Stockholm, specialising in Tax Transparency.
Kim: +46 10 212 49 08, kim.jokinen@pwc.com
Tove: +46 10 212 97 83, tove.palm@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Oenighet om svenska ränteavdragsregler är förenliga med EU-rätten

Till skillnad från EU-kommissionen menar regeringen att de riktade ränteavdragsbegränsningar som infördes i företagssektorn 2019 är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Kajsa Boqvist önskar trevlig sommar!

Så var det juli igen och Tax matters vill önska dig en glad sommar! Under vintern och våren har våra läsare visat fortsatt stort intresse ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln