Hur påverkas skattefunktionen av ökade transparenskrav?

‹ Tillbaka till artiklarna

Global_Tax_Transparency_and_Risk_ManagementI takt med att kraven på transparens ökar måste företag i större omfattning fundera på hur skatt hanteras i organisationen samt vilka förändringar av skattefunktionen som kan behöva göras. En central fråga i detta arbete är hur företaget ska förhålla sig till dessa krav på transparens utan att för den sakens skull öppna upp sig för risker.

PwC:s rapport ”Global tax transparency and risk management” är den andra rapporten i PwC:s rapportserie – Tax Function of the Future. I rapportserien utforskas framtidens skattefunktioner och metoder för hur dagens skattefunktion måste förändras för att utgöra en strategisk tillgång i företagens framtida affärsverksamhet. Fokus för denna rapport ligger på ökade transparenskrav i omvärlden och dess påverkan på företagens skattefunktion.

Ett krav på att i större utsträckning öppet redovisa relevant information kring beskattningen står idag högt på agendan inom flera globala organisationer. Samtidigt finns en oro hos många företag hur en transparent redovisning av till exempel internprissättningsstrategier och finansiell information kommer att tolkas av skattemyndigheter i olika länder. Vidare finns en osäkerhet i att redovisning av informationen blir offentlig och leder till konkurrensnackdelar och möjligen även skadar företagets varumärke. Hur företag ska förhålla sig till dessa krav på transparens utan att för den sakens skull öppna upp sig för risker är därför centralt.

För att adressera dessa risker bör företag tänka strategiskt och kreativt, och samtidigt ta hänsyn till organisationen i stort. En lyckad förändring av dagens skattefunktioner kommer ge mervärde till företagets hela affärsverksamhet i framtiden. Hör av dig till någon av oss om ni vill att vi ska hjälpa er påbörja denna förändring redan idag.

Kim Jokinen och Tove Palm

Läs rapporten ”Global tax transparency and risk management”

Har du frågor om företagsbeskattning?

Kim Jokinen

Kim Jokinen

Kim Jokinen arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm med särskilt fokus på strategifrågor. Kim är ansvarig för affärsområdet Tax Reporting & Strategy inom PwC Sverige.
010-212 49 08
Kim Jokinen works with national and international corporate taxation at PwC’s office in Stockholm, specialising in Tax Transparency. Kim is in charge of Tax Reporting & Strategy for PwC Sweden.
+46 10 212 49 08

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Klara besked om skattemässigt direktavdrag för standardhöjande åtgärder

Den 4 juni 2019 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) dom i mål avseende rätten att direkt kostnadsföra utgifter för åtgärder som i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattekartan 2019 – Vänsterpartiet näst på tur i skattediskussionen

När Tony Haddou från Vänsterpartiet besökte oss handlade samtalet bland annat om skatt som grund för en ökad jämlikhet i samhället. Tony ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattekartan 2019 – Socialdemokraterna ger sin syn

Socialdemokraternas Jörgen Hellman är för att se över skattesystemet och hänvisar till Januariavtalet. En översyn ska ske utifrån att både ...

Läs artikeln