Vad är ett anläggningsregister?

kvinnor-vid-dator.jpg ‹ Tillbaka till artiklarna

kvinnor-vid-dator.jpgBokföring och redovisning innehåller en hel del krångliga ord och jag fortsätter att reda ut några till. Vad är egentligen ett anläggningsregister och vad används det till?

I vår balansräkning har vi olika slags tillgångar – anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Anläggningstillgångar delas upp i immateriella och materiella. Immateriella anläggningstillgångar är sådant man inte kan ta på som goodwill, patent, licenser och varumärken. Materiella anläggningstillgångar är fysiska som till exempel byggnader, mark, inventarier, maskiner och bilar.

Anläggningstillgångar registreras i ett så kallat anläggningsregister. När man köper in en inventarie, bokför man det i ett inventarieregister, även kallat anläggningsregister.

Läs också:
Vad är skillnaden mellan inventarier och förbrukningsinventarier?

Varför behöver man det?

Syftet med ett anläggningsregister är att få en överblick och kontroll över anläggningstillgångarnas värde. Registret innehåller uppgifter som till exempel anskaffningstidpunkt, anskaffningsvärde och hur länge man tror sig kunna använda anläggningstillgången i verksamheten (även kallat nyttjandeperiod). Dessa uppgifter kan behövas som underlag för de upplysningar som ska lämnas om anläggningstillgångar i årsbokslutet eller årsredovisningen.

I bokföringslagen står det att man måste ha ett anläggningsregister och att det ska uppdateras en gång per år.

Anläggningsregister finns vanligtvis i de flesta bokföringsprogrammen antingen som standard eller en extra modul.

Företagarbloggen

Företagarbloggen

Har du frågor om redovisning eller lönehantering? PwC har valt att sälja affärsområdet för dessa tjänster och istället fokusera på revision och affärsrådgivning.

Lämna en kommentar