<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Välkommen till PwC i Almedalen!

PwC i Almedalen Visby ‹ Tillbaka till artiklarna

Här kan du läsa vårt seminarieprogram så du är redo att ta del av våra framtidsspaningar i Almedalen om hur vi tillsammans skapar framtidens näringsliv och samhälle. Du kommer att kunna följa alla våra seminarier via PwC:s egen livestream eller på Almedalen Play.

Vår trädgård på Hästgatan 9 i Visby är mötesplatsen för dig och alla andra som vill delta i samhällsdebatten inom en rad aktuella ämnen. Vi bjuder in till seminarier och har experter på plats inom bland annat ESG/hållbarhet, hälso- och sjukvård, offentlig sektor, digitalisering, bostadsmarknad samt skatt. Du kan även följa alla våra seminarier via PwC:s egen livestream eller på Almedalen Play. Välkommen!

PwC:s program i Almedalen 27-29 juni 2023

Tisdag 27 juni

09.00-10.00 Ta del i AI-revolutionen: Hur skapar vi en bättre framtid genom ansvarsfull användning?
Artificiell intelligens kan revolutionera en mängd områden, men utvecklingen behöver ske på ett ansvarsfullt sätt. Ta del av våra insikter på plats i  Almedalen.
Medverkande från PwC: Felix Wideroth & Fredrik Lundberg

10.30-11.30 3:12 – ett område i behov av förändring
Under seminariet diskuterar vi bland annat den senaste utvecklingen inom området och var förbättringspotential finns för dessa regler.
Medverkande från PwC: Ulrika Lundh Eriksson & Oscar Warglo.

12.00-12.30 Mätning av social hållbarhet som är kvantifierbar, jämförbar och värdeskapande – går det?
För att på ett trovärdigt sätt kunna säga sig bidra till en positiv samhällsutveckling behöver företag mäta och följa upp vilken påverkan de har. 
Moderator och medverkande från PwC: Sophie Nachemson Ekwall

13.00-14.00 Samhällets omställning för ett starkare totalförsvar
Under det här passet diskuterar vi hur samhällsaktörer kan samarbeta för att lösa morgondagens utmaningar.
Medverkande från PwC: Nicolas Berglund & Markus Ekström

14.30-15.30 CSRD – mer än bara hållbarhetsrapportering
“Begreppet CSRD har nog inte undkommit någon, men vad betyder det egentligen för företag och när är det dags att agera?” Det benar vi ut i detta seminarium.”
Medverkande från PwC: Angelica Berg & David Ringmar  

16.00-17.00 Har den digitala mognaden ändrats inom offentlig sektor de senaste fem åren?
PwC mäter regelbundet kommuners och regioners digitala mognad. Slutsatserna i årets rapport presenteras under detta seminarium.
Medverkande från PwC: Ola Johansson

Onsdag 28 juni

09.00-10.00 Regional och kommunal styrning mot hållbar utveckling med ansvarsfull AI som verktyg?
Vilken potential och vilka risker finns i att använda generativ AI som stöd i styrningen i regioner och kommuner?
Medverkande från PwC: Hanne Gewecke och Felix Wideroth.

10.30-11.30 En hållbar omställning mot framtiden – står vården inför en omöjlig ekvation?
“Här diskuteras hur vi, trots växande vårdköer, kostnadsökningar och en tuff vardag för vårdpersonalen kan få en hållbar hälso- och sjukvård i världsklass.”
Medverkande från PwC: Cecilia Fornstedt, Alex Johnston & Jenny Theander

12.00-12.30 Ett år efter visselblåsarlagen, hur har det gått och hur påverkar det små och medelstora företag i år?
Hur väl rustade är företagen med fler än 49 anställda som från den 17 december 2023 måste uppfylla samma lagkrav som redan de större måste göra?
Medverkande från PwC: Anna Oscarsson

13.00-14.00 Samarbete krävs för att bromsa den nya svenska energifattigdomen.
“Uppemot två miljoner svenskar riskerar att drabbas av energifattigdom i Sverige. På detta seminarium diskuteras hur vi kan hitta långsiktiga lösningar.” 
Medverkande från PwC: Frida Olsson & Sebastian Waldenström

14.30-15.30 Greenwashing eller en viktig insats? Klimatkompensation i resan mot Net Zero
Är klimatkompensation ett bra verktyg för att uppnå netto noll, eller ska vi lägga tid och energi på annat? Det ska vi diskutera under det här seminariet. 
Medverkande från PwC: Sebastian Carbonari & Thea Brorson

16.00-17.00 Social hållbarhet i fastighetsbranschen – går det att kombinera lönsamhet och samhällsnytta?
För andra gången gör PwC en unik kartläggning av branschen, och i Almedalen bjuder vi på en förhandstitt av rapporten.
Medverkande från PwC: Sophie Nachemson Ekwall, Helena Ehrenborg

Torsdag 29 juni

09.00-10.00 Hur balanseras långsiktig framgång och välmående medarbetare i tider av ekonomisk instabilitet?
Seminariet kommer att presentera insikter om hur svenska arbetsgivare kan agera proaktivt för att skapa framtidens hållbara arbetsplats, redan i dag.
Medverkande från PwC: Lisa Haglund & Zakarias Challis.

10.30-11.30 Företagen vässar sin hållbarhetsstyrning – men vad händer i kommunerna?
Seminariet tar avstamp i rapporten “Kommunal hållbarhetsstyrning – för kommuninvånarnas bästa”, som PwC gjort på uppdrag av SKR.
Medverkande från PwC: Lena Salomon & Thea Brorson  

12.00-12.40 Omställning, hållbarhet och lönsam tillväxt – går den ekvationen ihop för företagen?
“För att behålla sin konkurrenskraft och ha en hållbar tillväxt behöver företag än mer koppla ihop innovation och ständig utveckling med affärsstrategin och samarbeta.” 
Medverkande från PwC: Andreas Stranne & My Lidén

13.00-14.00 Stöd och stimulans i skolan – kan staten bättre än kommunerna?
På seminariet diskuteras vem eller vilka som är bäst lämpade att axla ansvaret för en skola för alla.
Medverkande från PwC: Victor Prytz

14.30-15.30 Narkotika, gängkriminalitet och våld – ett kommunalt ansvar
På det här panelsamtalet ska vi bland annat diskutera innehållet i lagen som tydliggör kommunernas brottsförebyggande ansvar. 
Medverkande från PwC: Fredrik Birkeland & Lena Salomon.

16.00-17.00 Mot hållbar investeringsplanering – från expansion till omställning av befintligt fastighetsbestånd
Ett samtal med PwC och White om en ny investeringslogik där expansion behöver vägas mot optimering, transformation och underhåll av befintligt fastighetsbestånd.
Medverkande från PwC: Josefin Ekmehag & Moa Lindunger.

Läs mer om PwC i Almedalen!

Johan Eriksson

Johan Eriksson

Johan Eriksson arbetare på PwC:s kontor i Stockholm. Johan är kommunikationschef på PwC.

Kontakt: 072-880 95 08, johan.eriksson@pwc.com

Lämna en kommentar