<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Välkommen till CFO-dagen den 24 maj!

Illustration CFO-dagen ‹ Tillbaka till artiklarna

Är du CFO, ekonomichef eller annan beslutsfattare inom ekonomifunktionen? På CFO-dagen tar vi upp möjligheter, utmaningar och trender som kan påverka ekonomiavdelningen och som är viktiga för dig att ha koll på. Anmäl dig redan idag!

Som CFO har du inte längre enbart rollen som redovisare med ansvar för den externa rapporteringen. De snabba förändringar som sker i vår omvärld leder till bredare krav där du och ekonomifunktionen förväntas ta en större och mer rådgivande roll, vilket ställer krav på nya arbetssätt, annan kompetens och mer tid för utveckling. Det är viktigt att känna till möjligheterna med digitalisering och automatisering. Du behöver också ha koll på aktuella regelverk och ny teknik. Därför bjuder PwC in dig till CFO-dagen.

Se agendan och anmäl dig här

Det är första gången som PwC arrangerar en dag för CFO:er. Programmet innehåller föreläsningar med insikter och spaningar från både PwC:s egna experter och externa talare. Vår förhoppning är att dagen ska ge dig nya kunskaper samt verktyg som hjälper dig och din verksamhet att lyckas med förändringsarbetet.

Delta på plats eller digitalt

När: Fredag den 24 maj 2024
Tid: 9-16 
Var: På plats i Stockholm, Göteborg, Malmö (fullbokat) och digitalt.

I följande blogginlägg ger vi dig tips och råd om hur du kan lyckas i din roll och skapa en mer effektiv och värdeskapande ekonomifunktion.

Sofia Sköld

Sofia Sköld

Sofia Sköld arbetar som rådgivare på PwC:s kontor i Stockholm. Sofia är Business Unit Leader Financial Reporting & Risk Services på PwC Sverige och hjälper företag med finansiell rapportering samt med intern kontroll och risk kopplat till finansiell rapportering.
Kontakt: 010-213 38 65, sofia.skold@pwc.com

Lämna en kommentar