<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

6 saker att tänka på när du väljer revisor

TM_illis_revisor ‹ Tillbaka till artiklarna

Välj revisor med omsorg – särskilt om du vill att ditt företag ska växa. Men vilka faktorer är viktigast att ha i åtanke? Här ger jag dig råd kring hur du kan tänka.

De första frågorna du bör ställa dig när du ska välja revisor är: Vad vill jag med min revisor? Var står mitt företag i dag och hur vill jag att framtiden ska se ut? Vissa företagare ser revisionen som ett måste, och köper tjänsten bara för att den är ett lagstadgat krav (här kan du läsa mer om vilka företag som har revisionsplikt). Andra väljer att använda sin revisor som ett bollplank och rådgivare. Beroende på vad du vill ha ut av din revisor bör du titta över vad de olika revisionsbyråerna kan erbjuda ditt företag. Även om frågan ”vem är en bra revisor?” är högst subjektiv och har många olika svar, tycker jag att det finns några faktorer som förenar de skickliga revisorerna och mest framgångsrika revisionsbyråerna.

Jag vill veta mer om revision

Personkemin mellan dig och revisorn är viktig

Den personliga relationen med revisorn är en av de viktigaste aspekterna att fundera kring när du väljer. Träffa gärna flera revisorer/revisionsbyråer innan du väljer vem du vill anlita och välj den du klickar bäst med. Du bör känna ett stort förtroende för din revisor eftersom hon eller han ska hjälpa dig att göra rätt och granska ditt företag.

Välj en proaktiv revisor

Du som driver ett expansivt företag vinner mycket att välja en revisor som kan tänka utanför boxen och komma med idéer och förslag på hur du kan effektivisera din verksamhet. Om du väljer en så kallad ”postlåderevisor” får du inte hjälp med ditt företagande mer än att en undertecknad revisionsberättelse dimper ner i brevlådan varje år. Enligt min mening är det inte smart investerade pengar. Även om vissa företagare helst vill ha det så, finns så mycket mer kunskap hos en revisor, som kommer att hjälpa dig i ditt företagande.

Fördelaktigt att göra byråval

Som regelverket ser ut idag finns möjlighet att välja antingen välja en enskild person som revisor (personval) eller en revisionsbyrå (byråval). Enligt mig är byråval det smidigaste alternativet för dig som kund. Formalian vid byte av revisor är enklare, skulle din revisor hos revisionsbyrån sluta (till exempel på grund av pensionsavgång) behöver du endast göra en registeranmälan hos Bolagsverket. Har du gjort ett personval måste det istället till ett formellt beslut vid en extra bolagsstämma och revisorn i fråga blir också skyldig att upprätta en så kallad redogörelse vid förtida avgång, och i den berätta varför hon eller han slutar som revisor för ditt företag. Byråval ger också ditt företag trovärdighet när du söker samarbetspartners eller finansiering. Tänk på att även om du gör ett byråval rent formellt så har du möjlighet att välja revisor inom byrån – du har med andra ord samma möjlighet att jobba med en viss revisor oavsett om du gör byråval eller personval.

Revisorns branschkunskap är viktig

Din revisor behöver ha den grundläggande kompetens som krävs, men du behöver också titta på om den revisionsbyrå/revisor du väljer har just den kompetens som ditt företag behöver. En del revisorer nischar sig mot en bransch, men det finns också revisorer som har specialkompetens inom flera olika branscher. Har din revisor god erfarenhet inom din bransch är det ett självklart plus.

Fundera på revisionsbyråns storlek

Det kan finnas anledning att fundera över storleken på den revisionsbyrå du väljer att anlita. En större revisionsbyrå har ofta mer samlad kompetens och erfarenhet. Tänk långsiktigt – du kommer ständigt att ställas inför utmaningar som är svåra att klara av på egen hand. Hur hanterar jag den här nya skatteregeln? Eller hur ser marknaden ut i olika länder när det är dags att expandera? Inom en större organisation finns specialister inom många områden, som kan backa upp den ordinarie revisorn när nya frågor dyker upp.

Närhetsprincipen

Digitala möten och korrespondens i alla ära – ibland finns inget som slår det personliga mötet. Fundera kring hur viktigt det är att ha närhet till din revisor. Var ligger kontoret och hur snabbt kan jag boka in ett personligt möte?

Jag vill veta mer om revision

Fatih Özcelik

Fatih Özcelik

Fatih Özcelik arbetar på PwC:s kontor i Sundsvall som revisor. Han bloggar bland annat om organisation, ekonomistyrning, revision och regelverk.
010-2129049

Lämna en kommentar