<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Cyberattacker under sommaren - det här bör du som företagare tänka på

Människor på cafe med obevakad dator ‹ Tillbaka till artiklarna

Allt fler svenska bolag utsätts för cyberattacker och nu kommer vi in i den period på året då risken för attacker är som störst. Magnus Lindkvist, ansvarig för affärsområdet cybersäkerhet på PwC, vägleder din organisation i planeringen inför semesterperioden.

Även om området cybersäkerhet diskuteras mer än någonsin så händer det tyvärr allt för ofta att cybersäkerheten hamnar i skymundan inför semesterplanerna och hanteras “styvmoderligt”.

Lär dig mer om Cyber Security

Så skyddar du ditt företag från cyberattacker under semestern:

 • Se till att bemanna IT-avdelningen med samma kompetens i cyberområdet som under övriga delen av året.
 • Gör inga större systemuppdateringar under sommaren, men ha kapacitet och förmåga att hantera kritiska säkerhetsuppdateringar.
 • Se till att noggrant säkerhetskontrollera eventuella sommarvikarier.
 • Utbilda medarbetarna kontinuerligt men även med extra fokus inför sommaren.

Molntjänster och ett mer flexibelt arbetssätt efter pandemin

Vi har ett mer flexibelt arbetssätt efter pandemin, men det innebär också att infrastruktur och samarbetsverktyg har blivit en mer kritisk del för organisationen.

I och med förflyttningen till molnet har hanteringen av identiteter och rättigheter blivit nyckeln för säker åtkomst. Nya personer och vikarier som normalt sätt inte har access behöver tillgång till dessa molntjänster. Säkerställ att personalen har fått utbildning samt tillräckliga rättigheter men också att dessa rättigheter återkallas efter sommarens semestrar.

“Fulfiske” i inboxen

Även så kallade phishingmail florerar i semestertider i avsikt att lura mottagaren att klicka på skadliga länkar och att oavsiktligt ladda ner virus eller spionprogram.

Ett bra test är att skicka ut ett låtsas-phishingmail från IT-avdelningen och se hur många medarbetare som öppnar det. Efteråt brukar de flesta bli lite mer observanta innan de klickar på en länk. - Magnus Lindkvist, PwC Sverige

Checklista inför semestern alla medarbetare bör ta del av:

 • Se över lösenordspolicyn och hjälp användare att säkra sina konton med multifaktorautentisering.
 • Säkerställ att backup och kopior finns på kritiska system, samt att det finns ansvariga för återställande under semestertider.
 • Säkerställ att dina mobila enheter har kryptering påslaget.
 • Undvik att ansluta din dator, läsplatta eller mobil till osäkra WiFi-nätverk under sommaren. Delad hotspot med företagets mobil är bättre än ett okänt Wifi.

Många cyberrisker kopplade till medarbetares kompetens och rutiner går att undvika. Nyckeln till framgångsrik cybersäkerhet är att kontinuerligt utbilda medarbetare och ha tydliga rutiner för användande av IT. Inga företag står sig helt skyddade från cyberattacker men genom att följa dessa tips är du ett steg närmare en lugn och trygg sommar.

Ta del av aktuella seminarier på Almedalen

Under Almedalsveckan kommer PwC att vara på plats och bjuder bland annat in till följande seminarier:

 • Hur blir man som organisation redo för olika typer av cyberattacker?
  Digitalisering står högt på agendan och skapar nya förutsättningar för verksamheter inom både privat och offentlig sektor. Vi anpassar oss efter nya arbetssätt, spelregler och affärsmodeller. Den digitala transformeringen ger oss möjligheter, men samtidigt nya risker, inte minst inom cybersäkerhet. Seminariet leds av Magnus Lindkvist, Ulrika Fejne, Anna Djup som är rådgivare inom cybersäkerhet på PwC.

 • Näringslivets omställning för ett starkare totalförsvar?
  I dag finns det en tydlig avsaknad av lagstiftning kopplat till företags ansvar vid höjd beredskap. Men lagkraven kan bli fler och gälla fler områden i takt med att den svenska beredskapen utvecklas. Vilket ansvar kommer näringslivet behöva ta inom ramen för totalförsvaret? Seminariet leds av Nicolas Berglund och Markus Ekström som är rådgivare inom cybersäkerhet på PwC. I panelen medverkar Pål Jonsson, ordförande i Försvarsutskottet; Micael Bydén, överbefälhavare för Försvarsmakten; Charlotte Gornitzka, generaldirektör för MSB och Anna Breman, vice vd för Riksbanken.

Välkommen att delta, läs mer här.Lär dig mer om Cyber Security

Magnus Lindkvist

Magnus Lindkvist

Magnus Lindkvist jobbar på PwC:s kontor i Stockholm med cybersäkerhet.
Kontakta: 070-929 14 72, magnus.lindkvist@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Är ditt företag redo för klimatförändringar – tre viktiga åtgärder

På nyheterna kan vi regelbundet följa de effekter klimatförändringarna har på vår omvärld. Men hur påverkar det svenska företag som är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Digitalisera din ekonomifunktion för att möta framtiden

Digitaliseringen av ekonomifunktioner är fortfarande i sin linda hos många företag. Enligt en global undersökning från PwC säger 73 procent ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Globala utmaningar – så blir konsekvenserna om ingen gör något

Åtta år till midnatt? Vad behöver företag och andra aktörer i samhället göra för att lösa de stora samhällsutmaningarna, och vad händer om ...

Läs artikeln