<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Så tar du bättre beslut vid investeringar

‹ Tillbaka till artiklarna

Investeringskalkyler - pay-off-metoden och nuvärdesmetoden.jpgFör att bygga och utveckla ditt företag behöver du göra investeringar. Men hur ska man prioritera och veta vilket alternativ som ger bäst avkastning? Här går vi igenom två alternativa modeller – pay-off-metoden och nuvärdesmetoden – som kan hjälpa dig att göra smartare investeringar.


Ofta ska investeringen konkurrera om kapital med andra möjliga investeringar och du måste göra en prioritering. Om investeringen inte görs av säkerhetsskäl eller på grund av lagkrav bör du prioritera utifrån det alternativ som ger bäst avkastning. För att göra denna prioritering kan du använda dig av två alternativa investeringskalkyler: pay-off-metoden och nuvärdesmetoden.

Pay-off-metoden

Metoden går ut på att fastställa hur snabbt en investering betalar sig själv, det vill säga när det kapital man satsat på en investering är återbetalt.

Om man ska prioritera olika alternativ bör man välja den investering som ger kortast återbetalningstid.

Fördelar med pay-off-metoden är att den är enkel och ger en bra jämförelser mellan olika alternativ med likartad livslängd, eller om man har brist på kapital och vill göra investeringar med kort återbetalningstid.

Läs mer om pay-off-metoden

Nuvärdesmetoden

Nuvärdesmetoden går ut på att investeringsalternativets alla förväntade in- och utbetalningar omräknas till en och samma tidpunkt – tidpunkten för grundinvesteringen. Det beräknade värdet är det vi kallar nuvärde. Denna omräkning sker till en vald kalkylränta. Den kalkylränta vi väljer ska täcka kostnader för eventuella lån och vårt avkastningskrav.

En investering är lönsam om nuvärdet är positivt. Om man skall välja mellan olika alternativ ska man välja den investering som ger högst nuvärde.

Fördelar med nuvärdesmetoden är att den tar hänsyn till alla in- och utbetalningar som investeringen genererar, samt när i tiden de uppstår.

Läs mer om nuvärdesmetoden

Har du en fråga om affärsutveckling? Ställ den här! 

Ola Salemyr

Ola Salemyr

Ola Salemyr är auktoriserad revisor och rådgivare och arbetar på PwC:s kontor i Kista. Tel: 010-213 36 35

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Almedalen 2022 - ta del av spännande samtal och insikter!

Nu är Almedalsveckan slut för den här gången. Hållbarhet, cybersäkerhet, försvarsfrågor, digitalisering och skattefrågor var några av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Social hållbarhet på allas agenda - panel i Almedalen

Sverige ligger i framkant när det gäller grön omställning, men hur är det egentligen ställt med den sociala dimensionen av hållbarhet? I en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Är ditt företag redo för klimatförändringar – tre viktiga åtgärder

På nyheterna kan vi regelbundet följa de effekter klimatförändringarna har på vår omvärld. Men hur påverkar det svenska företag som är ...

Läs artikeln