Så tar du bättre beslut vid investeringar

‹ Tillbaka till artiklarna

Investeringskalkyler - pay-off-metoden och nuvärdesmetoden.jpgFör att bygga och utveckla ditt företag behöver du göra investeringar. Men hur ska man prioritera och veta vilket alternativ som ger bäst avkastning? Här går vi igenom två alternativa modeller – pay-off-metoden och nuvärdesmetoden – som kan hjälpa dig att göra smartare investeringar.


Ofta ska investeringen konkurrera om kapital med andra möjliga investeringar och du måste göra en prioritering. Om investeringen inte görs av säkerhetsskäl eller på grund av lagkrav bör du prioritera utifrån det alternativ som ger bäst avkastning. För att göra denna prioritering kan du använda dig av två alternativa investeringskalkyler: pay-off-metoden och nuvärdesmetoden.

Pay-off-metoden

Metoden går ut på att fastställa hur snabbt en investering betalar sig själv, det vill säga när det kapital man satsat på en investering är återbetalt.

Om man ska prioritera olika alternativ bör man välja den investering som ger kortast återbetalningstid.

Fördelar med pay-off-metoden är att den är enkel och ger en bra jämförelser mellan olika alternativ med likartad livslängd, eller om man har brist på kapital och vill göra investeringar med kort återbetalningstid.

Läs mer om pay-off-metoden

Nuvärdesmetoden

Nuvärdesmetoden går ut på att investeringsalternativets alla förväntade in- och utbetalningar omräknas till en och samma tidpunkt – tidpunkten för grundinvesteringen. Det beräknade värdet är det vi kallar nuvärde. Denna omräkning sker till en vald kalkylränta. Den kalkylränta vi väljer ska täcka kostnader för eventuella lån och vårt avkastningskrav.

En investering är lönsam om nuvärdet är positivt. Om man skall välja mellan olika alternativ ska man välja den investering som ger högst nuvärde.

Fördelar med nuvärdesmetoden är att den tar hänsyn till alla in- och utbetalningar som investeringen genererar, samt när i tiden de uppstår.

Läs mer om nuvärdesmetoden

Har du en fråga om affärsutveckling? Ställ den här! 

Ola Salemyr

Ola Salemyr

Ola Salemyr är auktoriserad revisor och rådgivare och arbetar på PwC:s kontor i Kista. Tel: 010-213 36 35

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Aktiebolagslagen - nya ändringarna ska stärka aktieägares rättigheter

Till följd av SRD II trädde den 3 september 2020 några viktiga förändringar i Aktiebolagslagen i kraft. Ändringarna syftar till att stärka ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Dags att bestämma styrelsearvoden? Svar på 5 vanliga frågor om ersättning till styrelseledamot

Ersättning till ledamöter i bolagsstyrelser är en ständigt het fråga. Hur stort arvode ska ordförande ha jämfört med vanliga ledamöter och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Bolagsstämma på distans - går det?

Många aktiebolag funderar nu på hur de ska lyckas genomföra sina inplanerade  bolagsstämmor i spåren av covid-19. Går det till exempel att ...

Läs artikeln