<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hur företag och medarbetare kan använda AI för ökad produktivitet

Dekorativ illustration ‹ Tillbaka till artiklarna

En nyligen publicerad rapport av PwC visar att AI driver en produktivitets-boom i sektorer med hög AI-mognad, i synnerhet tjänstesektorn. Detta väntas leda till ekonomisk tillväxt, högre löner och en förbättrad levnadsstandard inom för den globala ekonomin. Rapporten delar även värdefulla insikter om hur företagsledare och ekonomichefer kan agera för att stärka företagets konkurrenskraft i den nya AI-eran. Ta del av AI Jobs Barometer 2024.

Enligt rapporten har efterfrågan på AI-kompetens ökat markant både globalt och i Sverige de senaste åren. Under 2018 fanns det cirka 4 000 jobb i Sverige som krävde AI-relaterad kompetens, medan motsvarande siffra för förra året var cirka 21 000. Trots att svenska företag söker AI-kompetens i större utsträckning, söker de färre AI-specialister jämfört med andra länder i relation till det totala antalet jobb. Detta kan indikera att svenska företagsledare är mindre positiva till AI än sina globala motsvarigheter. Det är därför hög tid att sätta fart på AI-transformationen!

Läs också: Så ser företagsledare i Sverige och världen på framtiden

Svenska företag kan öka sin produktivitet

Resultaten från analysen visar att branscher med hög AI-mognad, som tjänstesektorn, hade en fem gånger högre produktivitetstillväxt än genomsnittet. Samtidigt hade 38 procent av alla jobb i Sverige en hög AI-mognad, vilket är näst högst bland länderna i undersökningen. Detta tyder på att svenska företag och organisationer kan ha en stor möjlighet att öka sin produktivitet genom att investera och satsa på en säker och ansvarsfull AI-transformation. 

Högre krav på kompetensutveckling

Samtidigt som teknologin erbjuder många möjligheter, medför den också utmaningar. Resultaten visar att kraven på kompetensutveckling förändras snabbare, särskilt inom branscher med tydlig koppling till AI. Medarbetare inom dessa branscher bör därför se över sina färdigheter och kompetensutveckla sig för att fortsätta vara konkurrenskraftiga, något 69 procent av globala företagsledare håller med om enligt PwC:s vd-undersökning CEO Survey. För att lyckas behövs att företag satsar på kompetensutveckling och förändringsarbete.

Läs också: Hur går man från idé till verklighet i sin AI-transformation?

Andra intressanta resultat från rapporten:

  • Svenska kommunikationsbranschen är på jakt efter AI-kompetens, där var tjugonde jobb kräver AI-kompetens, vilket är högre än det globala genomsnittet.
  • Tjänstesektorn har den högsta tillväxten i efterfrågan på AI-kompetens och förväntas leda utvecklingen framöver.
  • AI verkar leda till en positiv nettoeffekt på det totala antalet jobbtillfällen. Stora neddragningar av jobb verkar utebli och istället skapas nya jobb inom andra områden på samma företag.

För att läsa hela rapporten AI Jobs Barometer och få en djupare förståelse för AI:s påverkan på arbetsmarknaden och insikter om hur AI kan bidra till ökad produktivitet och konkurrenskraft för ditt företag, ladda ner rapporten här

Mer om Artificiell Intelligens

Jessica Carragher Wallner & Fredrik Lundberg

Jessica Carragher Wallner & Fredrik Lundberg

Jessica Carragher Wallner och Fredrik Lundberg arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Jessica är rådgivare inom digital transformation. Fredrik är rådgivare inom AI, Data och Analytics.

Jessica: 010-212 64 32, jessica.carragher.wallner@pwc.com
Fredrik: 070-606 22 66,  fredrik.lundberg@pwc.com

Lämna en kommentar