Anbud till offentlig sektor – så ska du tänka

02.jpg ‹ Tillbaka till artiklarna

02.jpgAtt delta i anbud till offentlig sektor kan vara en möjlighet för dig som företagare att utöka din kundkrets. Här ger jag några tips på hur du ska tänka vid offentlig upphandling.

För ett tag sedan gjorde jag en empirisk undersökning bland våra kunder i Helsingborg för att ta reda på deras inställning till offentlig upphandling.

Jag identifierade 3 kategorier:

  • Företag som inte vet att de kan lämna anbud till offentlig sektor.
  • Företag som tänker: ”Det där med offentlig upphandling är inget för mig, det är alldeles för komplicerat och svårt.”
  • Företag som aktivt jobbar med anbud till offentlig sektor.

Här är mina råd till respektive kategori och 3 allmänna råd vid anbudsgivning till offentlig sektor:

Kategori 1

Om du inte redan har gjort det – bestäm vilket ditt upptagningsområde är. Ta reda på vilka upphandlande enheter som finns i detta område och vilka upphandlingar de genomför inom ditt företagsområde. Det kan du göra via deras hemsidor eller olika upphandlingssystem (Opic/tendsign, e-avrop, KommersAnnons med flera). Då får du en uppfattning om vad som handlas upp och kan ta ställning till om du vill och kan vara med.

Kategori 2

Skaffa ett ”bollplank” – någon att diskutera möjligheterna för just ditt företag att delta i en offentlig upphandling. Ska du lämna anbud eller kanske fungera som underleverantör till något företag som lämnar anbud? Offentlig sektor handlar upp varor, tjänster och byggentreprenader för någonstans mellan 600 till 800 miljarder kronor per år. Vissa bedömare menar att det kan vara ända upp till 1 200 miljarder kronor per år då ordentlig statistik ännu inte finns på området. För mycket pengar att bortse ifrån som företagare enligt min bedömning.

Kategori 3

Vid en pågående upphandling är kontakten med en upphandlande enhet begränsad till den så kallade ”frågor- och svarperioden” med publika frågor och svar via digitalt media. Många jag pratat med upplever det som ganska ”ensamt” att inte kunna ha en diskussion med den potentiella kunden kring upphandlingen och konkurrenterna vill man inte prata med. Även här kan ett ”bollplank” vara bra. Någon att rådgöra med och till exempel diskutera tolkningen av något i förfrågningsunderlaget.

3 allmänna råd vid anbudsgivning baserat på mina iakttagelser:

  • Hamna inte i tidsbrist när du/ni ska lämna anbud. Tidsbrist är enligt min bedömning ett anbuds största fiende. Bevaka de upphandlingar ditt företag är intresserad av och notera vilka de viktiga datumen är. När ska anbudet vara inne? När börjar och slutar frågor- och svarperioden?
  • Organisera anbudsarbetet och ha en tydlig anbudsprocess. Vem ansvarar för vad? Ha en utsedd person eller avdelning som samordnar anbudet. Ha vidare en ”dokumentbank” med till exempel uppdaterade CV:n, referenser och registreringsbevis så att de enkelt och snabbt finns till hands.
  • Om ditt företag lämnat anbud och oavsett om ni vann eller inte – gör en utfallsanalys. Ni vann upphandlingen med lägst pris men konkurrenterna låg rejält ovanför ert pris. Hade ni rätt prissättning? Det finns oerhört mycket nyttig information att tillgodogöra sig vid en upphandling genom en utfallsanalys. Vilka är mina konkurrenter? Hur ser mina konkurrenter ut och hur skriver de sina anbud? Hur utvecklar mina konkurrenter sina produkter och tjänster?

Fler företag borde undersöka om de kan utöka sin kundkrets genom anbud till offentlig sektor. Det är mycket pengar som står på spel, närmare bestämt nästan 20 procent av Sveriges BNP. Så om ditt företag inte har övervägt anbud till offentlig sektor – se efter om möjligheten finns. ”Utan spaning, ingen aning.”

Fredrik Andrén

Fredrik Andrén

Fredrik Andrén arbetar på PwC:s kontor i Halmstad som jurist, certifierad kommunal revisor och rådgivare till både privat och offentlig sektor. Han utbildar i och bloggar om sitt specialområde offentlig upphandling.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Aktiebolagslagen - nya ändringarna ska stärka aktieägares rättigheter

Till följd av SRD II trädde den 3 september 2020 några viktiga förändringar i Aktiebolagslagen i kraft. Ändringarna syftar till att stärka ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Dags att bestämma styrelsearvoden? Svar på 5 vanliga frågor om ersättning till styrelseledamot

Ersättning till ledamöter i bolagsstyrelser är en ständigt het fråga. Hur stort arvode ska ordförande ha jämfört med vanliga ledamöter och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Bolagsstämma på distans - går det?

Många aktiebolag funderar nu på hur de ska lyckas genomföra sina inplanerade  bolagsstämmor i spåren av covid-19. Går det till exempel att ...

Läs artikeln