Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Annika Svanfeldt och Fredrik Richter

Annika Svanfeldt och Fredrik Richer arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Stockholm respektive Jönköping.
Annika: 010-212 48 04, annika.svanfeldt@pwc.com
Fredrik: 010-212 52 37, fredrik.richter@pwc.com
Annika Svanfeldt and Fredrik Richter works at PwC’s office in Stockholm and Jönköping and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners.
Annika: +46 10 212 48 04, annika.svanfeldt@pwc.com
Fredrik: +46 10 212 52 37, fredrik.richter@pwc.com

Slutligt (?) förslag till nya 3:12-regler

Av Annika Svanfeldt och Fredrik Richter, 8 juni 2017

PwC-skatteradgivning-Pen-1-solid_0001_maroon.pngIdag presenterade regeringen sin lagrådsremiss gällande förslag till nya 3:12-regler. Lagrådsremissen stämmer överens med det utkast som presenterades 22 mars 2017 och som sedan skickades på remiss. Regeringen har alltså inte tagit hänsyn till den kritik som framkom i remissvaren.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Uppdaterat förslag till nya 3:12-regler

Av Annika Svanfeldt och Fredrik Richter, 22 mars 2017

PwC-skatteradgivning-Pen-1-solid_0005_orange.pngIdag har regeringen publicerat ett utkast till lagrådsremiss med justerat förslag till nya 3:12-regler. I det justerade förslaget backar regeringen på flera punkter jämfört med ursprungligt förslag, men behåller vissa delar. Sammanfattningsvis låter man dagens schablonbelopp och löneuttagskrav vara oförändrade, man justerar beräkningen av löneunderlaget och går vidare med förslaget att underlätta för generationsskiften. Dock behålls den föreslagna skattehöjningen från 20 till 25 procent inom gränsbeloppet.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.