Läs artikeln

Slutligt (?) förslag till nya 3:12-regler

Idag presenterade regeringen sin lagrådsremiss gällande förslag till nya 3:12-regler. Lagrådsremissen stämmer överens med det utkast som ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Uppdaterat förslag till nya 3:12-regler

Idag har regeringen publicerat ett utkast till lagrådsremiss med justerat förslag till nya 3:12-regler. I det justerade förslaget backar ...

Läs artikeln
Dela