Hårdare krav för att få ut rot- och rutbetalningar från Skatteverket

‹ Tillbaka till artiklarna

Från och med den 1 april 2015 måste företag som vill ha betalning för rot- och rutarbete lämna mycket mer information till Skatteverket. Dessutom kommer utbetalning bara gå att begära elektroniskt.

För att underlätta Skatteverkets kontroller ökar nu kraven på uppgifter som företag behöver lämna när de begär rot- och rututbetalningar. När företag ansöker om utbetalning från Skatteverket krävs framöver att de också lämnar uppgift om antalet arbetade timmar, debiterad ersättning för material samt vilken typ av arbete som har utförts.

Begäran om utbetalning kommer framöver bara att kunna göras elektroniskt. Möjligheten att ansöka på papper tas alltså bort.

Även möjligheten att få utbetalningen på en avi försvinner. Utbetalningen kommer bara att kunna göras till företagets eget konto.

Eftersom aktiebolag inte själva kan ha e-legitimation innebär detta att aktiebolag behöver anmäla en företrädare för bolaget hos Skatteverket för att kunna begära betalning för rot- och rutarbete.

De nya reglerna gäller från och med den 1 april 2015.

Skriven av: Mirja Hjelmberg, tidigare anställd på PwC

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

Annika Svanfeldt

Annika Svanfeldt

Annika Svanfeldt jobbar på PwC:s kontor i Stockholm som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.
010-212 48 04
Annika Svanfeldt work at PwC's office in Stockholm as a tax advisor for entrepreneurs and their companies.
+46 10-212 48 04

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

3:12 regelverket - förslag på nya regler för att identifiera fåmansföretag

Den 21 april 2021 remitterade Finansdepartementet en promemoria med förslag till två kompletteringar inom de särskilda skattereglerna för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skänk utdelning och julglädje till något som du brinner för

Under julen vill många människor göra skillnad och dela med sig till andra genom att skänka pengar till olika former av välgörenhet. Visste ...

Läs artikeln