PwC – skattefrågor inför valet: Ljusning för generationsskiften?

‹ Tillbaka till artiklarna

Med dagens regler är det ofta sämre att överlåta företag inom familjen än att sälja det externt ur ett skattemässigt perspektiv. Nu vill regeringen göra generationsskiftena enklare. Utredningen ska vara klar nästa år.

Idag är reglerna uppbyggda så att skatten vid generationsskiften ofta i praktiken blir högre vid överlåtelse av familjeföretage inom familjen jämfört med om detta säljs externt. Regeringen har tidigare sagt att man ska se över frågan, något PwC har bloggat om tidigare.

Nu gör man slag i saken och tillsätter en utredning. Annie Lööf och Anders Borg skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet idag att det ska bli enklare att göra generationsskiften i fåmansföretag. Uttalandet sker samtidigt som man tillsätter en utredning som ska se över beskattning vid avyttring av kvalificerade andelar i samband med ägarskiften. Den särskilda utredaren Christer Silverberg, justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen, ska analysera om det bör vara neutral beskattning mellan att genomföra ägarskiften inom eller utom närståendekretsen och om dagens regler är ändamålsenliga. Han ska också föreslå lämpliga förändringar om slutsatsen är att det behövs.

Kommentar

Översynen är efterlängtad för många familjeföretag. Idag missgynnas ofta de som vill behålla företag inom familjen i förhållande till de som säljer bolag externt. Det är reglerna om karenstid och så kallad ”samma eller likartad verksamhet” som gör att den skattemässiga effekten kan bli olika. PwC uppmärksammade regeringen på frågan redan år 2010 i debattartikeln ”Straffa inte familjeföretagen” på DI Debatt den 5 maj.

Silverberg ska vara klar med utredningen den 2 mars 2015. För de som står inför ett generationsskifte inom de närmaste åren, men sitter i ett skattemässigt dåligt läge, kan det vara klokt att avvakta resultatet av utredningen. Vad den genererar vet vi dock inte.

Möjligen kan man fråga sig om det varit klokare att sätta in frågan om generationsskiften i ett större sammanhang där hela 3:12-regelverket ses över samtidigt för att få ett mer långsiktigt regelverk som företagarna kan förhålla sig till.

Skriven av: Mirja Hjelmberg, tidigare anställd på PwC

Annika Svanfeldt

Annika Svanfeldt

Annika Svanfeldt jobbar på PwC:s kontor i Stockholm som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.
010-212 48 04
Annika Svanfeldt work at PwC's office in Stockholm as a tax advisor for entrepreneurs and their companies.
+46 10-212 48 04

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

3:12 regelverket - förslag på nya regler för att identifiera fåmansföretag

Den 21 april 2021 remitterade Finansdepartementet en promemoria med förslag till två kompletteringar inom de särskilda skattereglerna för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skänk utdelning och julglädje till något som du brinner för

Under julen vill många människor göra skillnad och dela med sig till andra genom att skänka pengar till olika former av välgörenhet. Visste ...

Läs artikeln