300 miljarder i regeringens åtgärdspaket för covid-19

Väldigt befolkat övergångsställe sett ovanifrån ‹ Tillbaka till artiklarna

Regeringen presenterar idag ett åtgärdspaket med syfte att mildra de ekonomiska effekterna av pågående spridning av covid-19. Paketet bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet och kan vara värt upp till 300 miljarder kronor om det nyttjas fullt ut.

This article has been translated into English: 300 billion in the government's covid-19 action package

Paketet presenterades i morse på en presskonferens med bland andra finansminister Magdalena Andersson och ska ingå i den extra ändringsbudget som ska beslutas av regeringen den 19 mars och därefter överlämnas till Riksdagen. Huvuddragen i förslaget är:

  • Möjligheten att korttidspermittera anställda införs.
  • Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader.
  • Anstånd med inbetalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms.

Har du frågor om hur åtgärderna kan påverka ditt företag?

Korttidspermittering

För att företagen ska kunna behålla sin personal under kommande period och stå redo att snabbt återuppta verksamheten när situationen förändras införs möjlighet till korttidspermittering. Förslaget innebär att anställda kan gå ner i arbetstid men ändå behålla 90 procent av sin lön. Staten kommer att stå för tre fjärdedelar av kostnaden för att personal går ned i arbetstid. Förslaget innebär därför att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen.

Kostnadsfördelning för arbetstidsminskningenKälla tabell: Regeringen - om förslaget korttidspermittering 

Förslaget föreslås träda i kraft den 7 april och gälla under 2020 men tillämpas från och med 16 mars.

Staten tar över sjuklöneansvaret

Staten föreslås ta över hela kostnaden för anställdas sjuklöner under april och maj från företagen. Även egenföretagare ersätts genom möjlighet att få en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14.

Anstånd med skattebetalning

För att stärka företagens likviditet föreslås att anstånd medges med inbetalning av preliminärskatt på lön, arbetsgivaravgifter och moms. Anståndet omfattar tre månaders skatteinbetalningar och medges under maximalt 12 månader. Ränta om för närvarande 1,25 procent och en anståndsavgift om 0,3 procent per påbörjad kalendermånad kommer att tas ut för beviljade anståndsbelopp. Detta förslag ersätter det förslag som presenterades i förra veckan.

Anståndet beviljas företag som inte har befintliga större skatteskulder och inte missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa

Reglerna träder i kraft den 7 april 2020 men tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020. Företagen kan därmed få återbetalning av skatt som betalats in till skattekontot under januari till mars.

Kommentar

PwC följer noga utvecklingen med anledning av spridningen av covid-19. Utöver nu presenterat paket offentliggjorde regeringen i förra veckan att bland annat karensdagen slopas under en begränsad period. Läs mer om det i tidigare inlägg på Tax matters: Skatte- och avgiftseffekter i spåren av covid-19.

Följ gärna PwCs särskilda sida avseende de potentiella affärseffekterna med anledning av covid-19.

Kontakta vår hotline

På PwC vill vi hjälpa till och göra skillnad genom att stödja företag under denna tid av osäkerhet. Vi har därför satt upp en kostnadsfri hotline dit du kan ringa och få svar på dina frågor kopplade till regeringens stödpaket och andra covid-19 relaterade affärsfrågor.

Annika Svanfeldt

Annika Svanfeldt

Annika Svanfeldt jobbar på PwC:s kontor i Stockholm som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.

Kontakt: 010-212 48 04, annika.svanfeldt@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Kajsa Boqvist önskar trevlig sommar!

Så var det juli igen och Tax matters vill önska dig en glad sommar! Under vintern och våren har våra läsare visat fortsatt stort intresse ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

3:12 regelverket - förslag på nya regler för att identifiera fåmansföretag

Den 21 april 2021 remitterade Finansdepartementet en promemoria med förslag till två kompletteringar inom de särskilda skattereglerna för ...

Läs artikeln