Sista dagarna för fåmansföretagare att betala eventuell kvarskatt

PwC-skatteradgivning-Group-outline_0002_burgundy.png ‹ Tillbaka till artiklarna

Den 12 december är sista dagen för många av fåmansföretagsdelägarna att betala eventuell kvarskatt avseende inkomstår 2015. I år skickade Skatteverket ut slutskattebesked till de flesta delägare i fåmansföretag redan i september, tre månader tidigare än vanligt. Därför ska skatten betalas tidigare.

En evenutell kvarskatt ska vara inbetald till Skatteverket senast tre månader efter det att slutskattebeskedet skickats ut. Tidigare år har ägare till fåmansföretag normalt sett fått sitt slutskattebesked i december och därmed inte behövt betala slutskatten förrrän i mars året därpå.

Skatteverket har i år ändrat sina rutiner och skickat ut slutskattebeskeden tre månader tidigare. Ni som fick ert slutskattebesked i september 2016 ska därmed betala eventuell restskatt senast den 12 december 2016.

Om man inte betalat skatten i december skickar Skatteverket ett betalningskrav (påminnelse) första helgen i januari 2017. Om skatten fortfarande är obetald första helgen i februari förs kvarstående skatteskuld över till Kronofogden.

Viktigt att tänka på är att man får betala en kostnadsränta på skattekontot om man har ett underskott på sitt skattekonto. Efter förfallodagen, det vill säga från och med den 13 december 2016, beräknas hög kostnadsränta (16,25 procent) på hela beloppet fram till dess att skatten är betald, eller som längst till skulden restförs och lämnas över till Kronofogden. När skulden lämnas över till Kronofogden, blir kostnadsräntan låg (1,25 procent).

Låg ränta (1,25 procent) ska också betalas på eventuell restskatt under perioden 13 februari-12 december 2016 (för tiden 13 februari – 2 maj 2016 betalar man bara ränta på restskatten till den del den överstiger 30 000 kronor).

Det finns fåmansföretagare som ännu inte fått sitt slutskattebesked avseende inkomstår 2015. Ni berörs inte av förfallodagen i december utan ska betala kvarskatten tre månader efter det att ni får ert besked från Skatteverket. Slustskattebeskedet bör för er komma i början av december och skatten ska sedan vara betalad i mars 2017.

Skriven av: Mirja Hjelmberg, tidigare anställd på PwC

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

Annika Svanfeldt

Annika Svanfeldt

Annika Svanfeldt jobbar på PwC:s kontor i Stockholm som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.
010-212 48 04
Annika Svanfeldt work at PwC's office in Stockholm as a tax advisor for entrepreneurs and their companies.
+46 10-212 48 04

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

3:12 regelverket - förslag på nya regler för att identifiera fåmansföretag

Den 21 april 2021 remitterade Finansdepartementet en promemoria med förslag till två kompletteringar inom de särskilda skattereglerna för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skänk utdelning och julglädje till något som du brinner för

Under julen vill många människor göra skillnad och dela med sig till andra genom att skänka pengar till olika former av välgörenhet. Visste ...

Läs artikeln