<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ekonomiska effekter och kommentarer kring 3:12-förslaget

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0005_orange.pngNu börjar analyserna och kommentarerna kring förslaget till ändrade beskattningsregler för ägare till fåmansaktiebolag komma. Förslaget har presenterats i tidigare Tax matters-artiklar. I en artikel i Svensk Skattetidning presenterar vi hur förslaget slår för ägare som vill behålla samma inkomstnivå som i dagens regler.

Remisstiden för 3:12-förslaget går ut den 10 februari. Som ledning och underlag för de som lämnar synpunkter på förslaget har facktidskrifterna Svensk Skattetidning och Skattenytt bett olika personer lämna sina kommentarer på förslaget.

Svensk Skattetidning

En ägare utan andra anställda än sig själv som tar ut en lön på 500 000 kronor får med förslaget en skattehöjning med cirka 50 000 kronor om hen vill behålla samma inkomstnivå efter skatt. På samma sätt får en ensam ägare med drygt 10 anställda och en lönesumma på 5 miljoner kronor en skattehöjning på drygt 520 000 kronor om samma inkomstnivå efter skatt ska behållas och gränsbeloppen utnyttjas över ett företags livscykel. Det är några effekter som vi på PwC redovisar i vår artikel Nytt 3:12-förslag, några utfall och kommentarer. Ser man framåt så frågar vi om inte utgångspunkten för den svenske entreprenörens beskattning i en allt mer globaliserad värld bör utformas på sätt att den blir konkurrenskraftig med entreprenörer utanför Sverige.

I samma nummer skriver Annika Fritsch, Företagarna, Richard Helenius, Svenskt Näringsliv, och Ulla Werkell, Sveriges Fastighetsägare Därför bör 3:12-förslaget inte genomföras. Författarna visar hur skatteintäkter från utdelningar ökat under senare år i takt med att reglerna förbättrats. Vidare analyserar Urban Rydin och Katarina Bartels, båda LRF, förslaget främst ur egenföretagares perspektiv – de som använder förenklingsregeln.

Skattenytt

I denna tidskrift beskriver utredaren själv, justitierådet Christer Silfverberg, den översyn han gjort av skattereglerna för delägare i fåmansföretag. Därefter lämnar Mats Tjernberg, professor i skatterätt vid Lunds universitet, sina synpunkter. Tjernberg menar att de flesta företag är vad han kallar levebrödsföretag och kritiserar ur deras perspektiv både försämringen av förenklingsregeln och komplexiteten i reglerna. Samtidigt måste de risker som entreprenörer tar beaktas. Reglerna har nått vägs ände, menar han, utan att presentera förslag framåt.

Docenten i Lund, Åsa Hansson, som medverkat både i Företagsskattekommittén och i PwC:s seminarium i Almedalen i somras, tror att effekten av förslaget blir att mindre kapital delas ut och att kapital låses in i befintliga bolag. Hon pekar på att det behövs en översyn av hela skattesystemet inför 2020-talet.

Kommentar

När PwC uttalar sig i frågor som dessa skriver vi utifrån de erfarenheter vi gör tillsammans med våra kunder och använder vår kunskap till att beskriva de effekter våra kunder upplever. Inlägg i debatten kring reglernas utformning och synpunkter, positiva som negativa, lämnar vi till andra aktörer. En reflektion är att det alltid är lättare att peka på problem och brister i nuvarande regler än att föreslå konstruktiva vägar framåt.

Nästa information kring 3:12-reglerna kommer när remisstiden gått ut. Vi återkommer då med en sammanställning av de tyngsta remissvaren. Detta som ledning för var regeringens förslag slutligen kan tänkas landa. Därefter räknar vi gärna på vad ett förslag kan innebära för ägare i det enskilda fallet.

Hans Peter Larsson och Annika Svanfeldt

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

Annika Svanfeldt

Annika Svanfeldt

Annika Svanfeldt jobbar på PwC:s kontor i Stockholm som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.

Kontakt: 010-212 48 04, annika.svanfeldt@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skänk utdelning och julglädje till något som du brinner för

Under julen vill många människor göra skillnad och dela med sig till andra genom att skänka pengar till olika former av välgörenhet. Visste ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Dags att se över löneuttaget för 2023 i fåmansföretag

Det är snart årsskifte vilket innebär att det börjar bli dags för dig som äger andelar i ett fåmansföretag att kontrollera ditt löneuttag ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattebarometern - näringslivet tycker till om skattefrågorna

I dagarna har PwC presenterat den årliga undersökningen Skattebarometern, där vi tittar närmare på näringslivets åsikter om skatter. I år ...

Läs artikeln