Styrelsearvoden ska beskattas som tjänst – ny övergångsperiod enligt Skatteverket

Styrelsearvoden ska beskattas som tjänst – ny övergångsperiod enligt Skatteverket ‹ Tillbaka till artiklarna

Styrelsearvoden ska beskattas som tjänst – ny övergångsperiod enligt SkatteverketVi har tidigare skrivit om en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) den 20 juni 2017 där det slogs fast att arvode till en styrelseledamot som huvudregel skall beskattas som inkomst av tjänst. Skatteverket har tidigare uttalat att detta inte gäller avtal som ingåtts före domen och arvoden som avser innevarande räkenskapsår. Nu förtydligar Skatteverket och menar att arvoden fram till nästa årsstämma under 2018 är undantagna, vilket till viss del innebär en förlängning mot vad Skatteverket tidigare angett.

Skatteverket har i ett tidigare ställningstagande, Utfärdande av F-skattsedel efter ändrat näringsbegrepp (Dnr 131751308-08/111) uttalat att arbete som styrelseledamot, som inte är hänförligt till eget eller närståendes ägande i bolag, under givna förutsättningar bör kunna utgöra inkomst av näringsverksamhet. Till följd av HFD:s dom från den 20 juni 2017 ändrade Skatteverket sitt ställningstagande varför detta inte längre är möjligt. Detta gällde med undantag för avtal ingångna före HFD:s dom samt arvoden som avser innevarande räkenskapsår som bör kunna fortlöpa utan beskattningskonsekvenser för parterna, under förutsättning att styrelseledamoten uppfyller tidigare uppställda kriterier för inkomst av näringsverksamhet.

Skatteverket har nu förtydligat sitt ställningstagande avseende övergångsperioden och uppdaterat rättsfallskommentar till nämnda dom, HFD, mål nr 278-17, Beskattning av styrelsearvode (Dnr 202278405-17/111). Numera undantas avtal ingångna före HFD:s dom avseende arvoden under perioden fram till nästkommande årsstämma som får inträffa senast under 2018. För många innebär Skatteverkets nya uttalande alltså en förlängning av den övergångsperiod där arvoden kan utbetalas till fakturerande företag utan beskattningskonsekvenser för parterna.

Har du frågor om personbeskattning?

Malin Andersson

Malin Andersson

Malin Andersson arbetar med nationell och internationell personbeskattning på PwC:s kontor i Göteborg. Malin är specialiserad på incitamentsprogram, riskkapitalinvesteringar och övriga kapitalinvesteringar. Malin har tidigare arbetat på PwC:s kontor i Stockholm och på PwC i London under en kortare period.
010-212 81 60
Malin Andersson works with national and international personal income taxation at PwC’s Gothenburg office. Malin specialises in incentive programmes, venture capital investments and other capital investments. Malin used to work at PwC’s Stockholm office, and she also worked for a short time at PwC in London.
+46 10 212 81 60

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar med forskning och utveckling

Företag som bedriver forsknings- och utvecklingsarbete har sedan 2014 möjlighet till sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Regeringen vill stoppa lågbeskattade tjänstepensioner vid flytt till Portugal och Grekland

Regeringen gick den 22 mars ut med att de avser säga upp skatteavtalen som Sverige har med Portugal och Grekland. Grunden för uppsägningen ...

Läs artikeln