Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Styrelsearvoden ska beskattas som tjänst – ny övergångsperiod enligt Skatteverket

Styrelsearvoden ska beskattas som tjänst – ny övergångsperiod enligt SkatteverketVi har tidigare skrivit om en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) den 20 juni 2017 där det slogs fast att arvode till en styrelseledamot som huvudregel skall beskattas som inkomst av tjänst. Skatteverket har tidigare uttalat att detta inte gäller avtal som ingåtts före domen och arvoden som avser innevarande räkenskapsår. Nu förtydligar Skatteverket och menar att arvoden fram till nästa årsstämma under 2018 är undantagna, vilket till viss del innebär en förlängning mot vad Skatteverket tidigare angett.

Skatteverket har i ett tidigare ställningstagande, Utfärdande av F-skattsedel efter ändrat näringsbegrepp (Dnr 131751308-08/111) uttalat att arbete som styrelseledamot, som inte är hänförligt till eget eller närståendes ägande i bolag, under givna förutsättningar bör kunna utgöra inkomst av näringsverksamhet. Till följd av HFD:s dom från den 20 juni 2017 ändrade Skatteverket sitt ställningstagande varför detta inte längre är möjligt. Detta gällde med undantag för avtal ingångna före HFD:s dom samt arvoden som avser innevarande räkenskapsår som bör kunna fortlöpa utan beskattningskonsekvenser för parterna, under förutsättning att styrelseledamoten uppfyller tidigare uppställda kriterier för inkomst av näringsverksamhet.

Skatteverket har nu förtydligat sitt ställningstagande avseende övergångsperioden och uppdaterat rättsfallskommentar till nämnda dom, HFD, mål nr 278-17, Beskattning av styrelsearvode (Dnr 202278405-17/111). Numera undantas avtal ingångna före HFD:s dom avseende arvoden under perioden fram till nästkommande årsstämma som får inträffa senast under 2018. För många innebär Skatteverkets nya uttalande alltså en förlängning av den övergångsperiod där arvoden kan utbetalas till fakturerande företag utan beskattningskonsekvenser för parterna.

Har du frågor om personbeskattning?

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Anna-Sara Lindström och Malin Andersson

Anna-Sara Lindström och Malin Andersson
Anna-Sara Lindström och Malin Andersson arbetar på PwC:s kontor i Göteborg. Anna-Sara arbetar med internationell individbeskattning, socialförsäkringsfrågor och andra arbetsgivarfrågor. Malin Andersson arbetar med nationell och internationell personbeskattning och är specialiserad på incitamentsprogram, riskkapitalinvesteringar och övriga kapitalinvesteringar.
Anna-Sara: 010-213 14 25, anna-sara.lindstroem@pwc.com
Malin: 010-212 81 60, malin.m.andersson@pwc.com
Anna-Sara Lindström and Malin Andersson works at PwC’s office in Gothenburg. Anna-Sara works with international personal taxation, issues related to social insurance and other employer issues. Malin works with national and international personal income taxation and specialises in incentive programmes, venture capital investments and other capital investments.
Anna-Sara: +46 10 213 14 25, anna-sara.lindstroem@pwc.com
Malin: +46 10 212 81 60, malin.m.andersson@pwc.com

Kommentarer

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.