Tips inför deklarationen – Försäljning av aktier från incitamentsprogram

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Clipboard-solid_0004_redHar du under året sålt aktier eller annat värdepapper som du fått från din arbetsgivare? Det kan i så fall finnas anledning att tänka ett varv extra innan du deklarerar inkomsten. Du behöver ta reda på en del fakta som inte alltid framgår av informationen du får från din arbetsgivare, till exempel vilket är ditt genomsnittliga anskaffningsvärde, vilken valutakurs ska användas och vilken blankett ska inkomsten deklareras på.

Olika värdepapper, till exempel aktier och optioner, deklareras olika, beroende på dels vilket slag av värdepapper det är, dels om de är noterade eller onoterade. Det finns även ytterligare en kategori av aktier och värdepapper i fåmansaktiebolag, så kallade kvalificerade andelar.

Följande bör du ta reda på innan du deklarerar din försäljning.

  1. Vilken typ av värdepapper är det du har sålt? Noterade eller onoterade aktier, är aktierna kvalificerade eller är det rent av optioner eller någon typ av låneinstrument?
  2. Vilket är anskaffningsvärdet för de aktier/värdepapper du har köpt eller fått av din arbetsgivare? Detta beror till exempel på om du betalat något för aktierna/värdepapperen eller om du förmånsbeskattats när du fick dem.
  3. Har du utnyttjat någon typ av option kan du eventuellt också lägga till en optionspremie och teckningspris till ditt anskaffningsvärde för aktien.
  4. En annan sak att beakta är om värdepapper har köpts/sålts i en annan valuta än svenska kronor. Växelkursen både vid köpet och försäljningen ska då beaktas för att räkna anskaffningsvärdet och försäljningsintäkt.
  5. Har du fler aktier/värdepapper av samma sort som du köpt/fått vid olika tillfällen? I så fall måste genomsnittsmetoden användas för att räkna fram anskaffningsvärdet. Detta gäller även om en viss del av innehavet såldes direkt när du fick dem för att täcka förmånsskatten.
  6. Det kan även vara bra att kolla upp historik om aktien/värdepapperet du sålt, till exempel om det skett en aktiesplit, ett andelsbyte eller liknande.
  7. Står pengarna från försäljningen kvar på ett konto i en utländsk valuta kan det även uppkomma en skattepliktig vinst/förlust när pengarna faktiskt växlas till svenska kronor och också den transaktionen ska deklareras.

Tveka inte att kontakta oss om du behöver hjälp med din deklaration.

Malin Andersson

Malin Andersson

Malin Andersson arbetar med nationell och internationell personbeskattning på PwC:s kontor i Göteborg. Malin är specialiserad på incitamentsprogram, riskkapitalinvesteringar och övriga kapitalinvesteringar. Malin har tidigare arbetat på PwC:s kontor i Stockholm och på PwC i London under en kortare period.
010-212 81 60
Malin Andersson works with national and international personal income taxation at PwC’s Gothenburg office. Malin specialises in incentive programmes, venture capital investments and other capital investments. Malin used to work at PwC’s Stockholm office, and she also worked for a short time at PwC in London.
+46 10 212 81 60

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar med forskning och utveckling

Företag som bedriver forsknings- och utvecklingsarbete har sedan 2014 möjlighet till sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Regeringen vill stoppa lågbeskattade tjänstepensioner vid flytt till Portugal och Grekland

Regeringen gick den 22 mars ut med att de avser säga upp skatteavtalen som Sverige har med Portugal och Grekland. Grunden för uppsägningen ...

Läs artikeln