Ettårsregeln har ansetts tillämplig trots att en person tillbringar 10 dagar per månad utanför arbetslandet

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-aerospace-and-defenceI ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden har ettårsregeln ansetts tillämplig trots att en pilot avser att vistas 10 dagar per månad utanför arbetslandet.

En person arbetar utomlands som pilot, men inkomsten beskattas inte i det land där han och familjen bor enligt reglerna där. Han har väsentlig anknytning till Sverige och är därför obegränsat skattskyldig här. På grund av säkerhetsregler om vila för flygplansbesättning kommer han att övernatta på destinationsorter utanför arbetslandet.

Under en period om fem månader före tidpunkten för ansökan har han i samband med flygningar spenderat 44 dagar utanför arbetslandet, det vill säga i genomsnitt 8,8 dagar per månad. Han uppskattar att han under en ettårsperiod kommer spendera ca 120 dagar utanför arbetslandet (inklusive cirka 14 dagar i Sverige på semester) det vill säga i genomsnitt 10 dagar per månad.

Vid utlandsarbete där arbetslandet inte beskattar arbetsinkomsten kan man få skattebefrielse i Sverige enligt den så kallade ettårsregeln. En skattebefrielse i Sverige kräver bland annat att vistelsen utomlands under anställningen varar i minst ett år i samma land. I vistelsen inräknas kortare avbrott för semester, tjänsteuppdrag med mera. Skatterättsnämnden hänvisar till att syftet bakom bestämmelsen om avbrott är att förhindra att kravet på att anställning och vistelse utomlands i ett och samma land under minst ett år kringgås. En effekt av detta skulle kunna vara att en person genom kortvariga vistelser i olika länder inte blir skattskyldig i något land. Nämnden anser att övernattningarna i tredje land inte ska ses några avbrott i vistelsen i bosättningslandet och att ettårsregeln gäller. Piloten ska därför inte betala skatt i Sverige på sin lön från flygbolaget.

Skatteverket har överklagat förhandsbeskedet.

Kommentar

Skatterättsnämndens beslut kan jämföras med Skatteverkets ställningstagande ”Kortare avbrott i Sverige och i tredje land vid tillämpning av sexmånadersregeln och ettårsregeln.” Skatteverket anser nämligen att vistelser i tredjeland och i Sverige inte får överstiga åtta dagar för varje hel månad anställningen varar eller 96 dagar under ett och samma anställningsår.

Eftersom Skatterättsnämnden inte anser att övernattningarna vid flygningarna är några avbrott i den pågående utlandsvistelsen så ska de heller inte ingå i beräkningen av hur långa avbrotten varit.

Skatterättsnämndens slutsats kan vara intressant också för andra fall. Förhandsbeskedet måste dock tolkas försiktigt eftersom förutsättningarna är mycket speciella.

Faktaruta

Malin Andersson

Malin Andersson

Malin Andersson arbetar med nationell och internationell personbeskattning på PwC:s kontor i Göteborg. Malin är specialiserad på incitamentsprogram, riskkapitalinvesteringar och övriga kapitalinvesteringar. Malin har tidigare arbetat på PwC:s kontor i Stockholm och på PwC i London under en kortare period.
010-212 81 60
Malin Andersson works with national and international personal income taxation at PwC’s Gothenburg office. Malin specialises in incentive programmes, venture capital investments and other capital investments. Malin used to work at PwC’s Stockholm office, and she also worked for a short time at PwC in London.
+46 10 212 81 60

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar med forskning och utveckling

Företag som bedriver forsknings- och utvecklingsarbete har sedan 2014 möjlighet till sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Regeringen vill stoppa lågbeskattade tjänstepensioner vid flytt till Portugal och Grekland

Regeringen gick den 22 mars ut med att de avser säga upp skatteavtalen som Sverige har med Portugal och Grekland. Grunden för uppsägningen ...

Läs artikeln