I väntan på nya skatteregler för incitamentsprogram

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Group-outline_0002_burgundyI förra veckan tillsatte regeringen genom ett så kallat kommittédirektiv en utredning om skattereglerna för incitamentsprogram. Huvudsyftet är att åstadkomma konkurrenskraftiga regler för att öka möjligheterna att attrahera och behålla nyckelpersoner inom företag samt främja tillväxt.

Konkurrensen om talangerna

Mindre företag har svårare att konkurrera om unga talanger med de stora företagen som har möjlighet att erbjuda höga löner, kontantbonusar och attraktiva traineeprogram. Företag i ett uppstarts- eller utvecklingsskede kan ha svårt att hitta de kontanta medel som behövs för att matcha de höga lönerna och bonusarna. Grundarna av företaget har ibland dessutom endast tagit ut minimalt med lön under lång tid. Tidigare fanns en möjlighet att erbjuda nyckelpersoner att till marknadsvärde köpa en mindre post aktier i bolaget och på så vis förhoppningsvis få en värdestegring som i framtiden beskattas lågt, i bästa fall till 20 procent. De nya 3:12-reglerna gör detta mindre attraktivt för aktieposter under fyra procent. Det är därför mycket bra att regeringen tittar närmare på möjligheterna att förbättra dessa regler. Det finns dock fortfarande möjlighet att utnyttja möjligheterna till låg beskattning bara man strukturerar ägandet av aktier eller optioner på rätt sätt.

Teckningsoptioner istället för aktier

En annan utmaning som vi ofta stöter på, i både större och mindre företag, är problemet för nyckelpersonen att finansiera köp av aktier i bolaget till marknadsvärde. Genom att till exempel erbjuda teckningsoptioner istället för aktier kan man, beroende på i vilket skede företaget är, erbjuda en investering till ett betydligt lägre värde men med förhoppning om samma goda avkastning som om man erbjudit aktier, till exempel vid en försäljning av bolaget.

Ovanstående behandlar framförallt utmaningar i mindre onoterade företag i ett uppstarts- eller utvecklingsskede. Vi ser andra utmaningar och andra former av program i andra typer av bolag. Bland annat ser vi en ökande trend att noterade bolag ställer ut olika typer av aktiesparprogram.

Andra typer av utmaningar som företag står inför när de ska sätta upp incitamentsprogram lyfts fram i PwC:s undersökning från 2012, Making executive pay work – The psychology of incentives.

Malin Andersson

Malin Andersson

Malin Andersson arbetar med nationell och internationell personbeskattning på PwC:s kontor i Göteborg. Malin är specialiserad på incitamentsprogram, riskkapitalinvesteringar och övriga kapitalinvesteringar. Malin har tidigare arbetat på PwC:s kontor i Stockholm och på PwC i London under en kortare period.
010-212 81 60
Malin Andersson works with national and international personal income taxation at PwC’s Gothenburg office. Malin specialises in incentive programmes, venture capital investments and other capital investments. Malin used to work at PwC’s Stockholm office, and she also worked for a short time at PwC in London.
+46 10 212 81 60

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar med forskning och utveckling

Företag som bedriver forsknings- och utvecklingsarbete har sedan 2014 möjlighet till sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Regeringen vill stoppa lågbeskattade tjänstepensioner vid flytt till Portugal och Grekland

Regeringen gick den 22 mars ut med att de avser säga upp skatteavtalen som Sverige har med Portugal och Grekland. Grunden för uppsägningen ...

Läs artikeln