Utländska styrelseledamöter och svenska arbetsgivaravgifter - hur fungerar det?

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-board-governanceMånga svenska företag känner inte till att det kan finnas en skyldighet att betala arbetsgivaravgifter utomlands för styrelseledamöter som är bosatta utomlands. Det kan innebära att svenska arbetsgivaravgifter inte ska betalas och istället lägre avgifter kan betalas i annat land. Det gäller framför allt när en styrelseledamot är bosatt inom EU/EES eller Schweiz.

Reglerna om social trygghet inom EU/EES och Schweiz innebär att styrelseledamöter, liksom anställda, ska omfattas av endast ett lands socialförsäkringssystem och att sociala avgifter ska betalas i samma land. I det fall ett svenskt företag har en styrelseledamot som bor i ett annat land kan företaget ha en skyldighet att registrera sig och betala sociala avgifter i det land där styrelseledamoten är socialförsäkrad. Svenska avgifter behöver då i regel inte betalas om styrelseledamoten kan uppvisa ett intyg från hemlandets motsvarighet till försäkringskassan, ett så kallat A1-intyg, som visar att han eller hon tillhör ett annat socialförsäkringssystem än det svenska. Det kan i många fall innebära lägre avgifter eftersom Sverige tillhör de länder i Europa som har högst arbetsgivaravgifter.

Läs PwC:s rapport om ersättningsnivåer till styrelseledamöter

Malin Andersson

Malin Andersson

Malin Andersson arbetar med nationell och internationell personbeskattning på PwC:s kontor i Göteborg. Malin är specialiserad på incitamentsprogram, riskkapitalinvesteringar och övriga kapitalinvesteringar. Malin har tidigare arbetat på PwC:s kontor i Stockholm och på PwC i London under en kortare period.
010-212 81 60
Malin Andersson works with national and international personal income taxation at PwC’s Gothenburg office. Malin specialises in incentive programmes, venture capital investments and other capital investments. Malin used to work at PwC’s Stockholm office, and she also worked for a short time at PwC in London.
+46 10 212 81 60

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar med forskning och utveckling

Företag som bedriver forsknings- och utvecklingsarbete har sedan 2014 möjlighet till sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Regeringen vill stoppa lågbeskattade tjänstepensioner vid flytt till Portugal och Grekland

Regeringen gick den 22 mars ut med att de avser säga upp skatteavtalen som Sverige har med Portugal och Grekland. Grunden för uppsägningen ...

Läs artikeln