Adventskalendern 2017: styrelsearvoden en het fråga under året

Xmas_tax_04.png ‹ Tillbaka till artiklarna

Xmas_tax_04.pngDen 20 juni 2017 fastställde Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) att styrelsearvoden ska beskattas som tjänst. Beslutet har sedan dess omdebatterats och datum från när det skulle börja tillämpas justerades.

HFD anser att styrelsearvode är inkomst av tjänst, eftersom uppdraget som styrelseledamot är personligt och det enligt aktiebolagslagen (2005:551) bara kan innehas av en fysisk person.

Tidigare har Skatteverket ansett att om det fortlöpande finns minst tre styrelseuppdrag bör styrelsearbete kunna utgöra inkomst av näringsverksamhet, under förutsättning att uppdragen inte är hänförliga till eget eller av närstående ägda bolag. I och med HFD:s avgörande har nu Skatteverket ändrat sin uppfattning, men även medgett viss övergångstid innan domen får full verkan.

Kommentar

Sedan vi skrev den första artikeln om styrelsearvoden efter HFD:s dom den 20 juni 2017 har vi fått många frågor och kommentarer angående domen. Många är upprörda och menar att lagen nu måste ändras så att det åter ska bli möjligt att fakturera styrelsearvode antingen genom eget bolag eller enskild näringsverksamhet. Vi har dock ännu inte fått några indikationer för att en lagändring skulle vara på gång och med beaktande av att det är valår nästa år är det osäkert om denna fråga kommer att prioriteras.

Har du frågor om personbeskattning?

Malin Andersson

Malin Andersson

Malin Andersson arbetar med nationell och internationell personbeskattning på PwC:s kontor i Göteborg. Malin är specialiserad på incitamentsprogram, riskkapitalinvesteringar och övriga kapitalinvesteringar. Malin har tidigare arbetat på PwC:s kontor i Stockholm och på PwC i London under en kortare period.
010-212 81 60
Malin Andersson works with national and international personal income taxation at PwC’s Gothenburg office. Malin specialises in incentive programmes, venture capital investments and other capital investments. Malin used to work at PwC’s Stockholm office, and she also worked for a short time at PwC in London.
+46 10 212 81 60

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar med forskning och utveckling

Företag som bedriver forsknings- och utvecklingsarbete har sedan 2014 möjlighet till sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Regeringen vill stoppa lågbeskattade tjänstepensioner vid flytt till Portugal och Grekland

Regeringen gick den 22 mars ut med att de avser säga upp skatteavtalen som Sverige har med Portugal och Grekland. Grunden för uppsägningen ...

Läs artikeln