Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Adventskalendern 2017: styrelsearvoden en het fråga under året

Av Malin Andersson, 22 december 2017

Xmas_tax_04.pngDen 20 juni 2017 fastställde Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) att styrelsearvoden ska beskattas som tjänst. Beslutet har sedan dess omdebatterats och datum från när det skulle börja tillämpas justerades.

HFD anser att styrelsearvode är inkomst av tjänst, eftersom uppdraget som styrelseledamot är personligt och det enligt aktiebolagslagen (2005:551) bara kan innehas av en fysisk person.

Tidigare har Skatteverket ansett att om det fortlöpande finns minst tre styrelseuppdrag bör styrelsearbete kunna utgöra inkomst av näringsverksamhet, under förutsättning att uppdragen inte är hänförliga till eget eller av närstående ägda bolag. I och med HFD:s avgörande har nu Skatteverket ändrat sin uppfattning, men även medgett viss övergångstid innan domen får full verkan.

Kommentar

Sedan vi skrev den första artikeln om styrelsearvoden efter HFD:s dom den 20 juni 2017 har vi fått många frågor och kommentarer angående domen. Många är upprörda och menar att lagen nu måste ändras så att det åter ska bli möjligt att fakturera styrelsearvode antingen genom eget bolag eller enskild näringsverksamhet. Vi har dock ännu inte fått några indikationer för att en lagändring skulle vara på gång och med beaktande av att det är valår nästa år är det osäkert om denna fråga kommer att prioriteras.

Har du frågor om personbeskattning?

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Malin Andersson

Malin Andersson
Malin Andersson arbetar med nationell och internationell personbeskattning på PwC:s kontor i Göteborg. Malin är specialiserad på incitamentsprogram, riskkapitalinvesteringar och övriga kapitalinvesteringar. Malin har tidigare arbetat på PwC:s kontor i Stockholm och på PwC i London under en kortare period.
010-212 81 60
Malin Andersson works with national and international personal income taxation at PwC’s Gothenburg office. Malin specialises in incentive programmes, venture capital investments and other capital investments. Malin used to work at PwC’s Stockholm office, and she also worked for a short time at PwC in London.
+46 10 212 81 60

malin.m.andersson@pwc.com

Kommentarer

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.