Skapa rätt förväntningar kring ditt aktiebaserade incitamentsprogram

PwC-skatteradgivning-Meeting-solid_0002_burgundy.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Meeting-solid_0002_burgundy.pngHar du anställda som fått aktier och blivit besvikna för att de behövt betala skatt på förmånen? Av erfarenhet vet vi att många företag som har aktiebaserade incitamentsprogram upplever att deltagarna blir besvikna över utfallet av programmet. Detta kan till viss del bero på att de inte förstått att förmånen ska beskattas och när skatten ska betalas.

Oväntad skatt kan skapa besvikelse

När en anställd får aktier av sin arbetsgivare gratis är detta en skattepliktig förmån som beskattas som tjänst. När den anställde får förmånen måste arbetsgivaren dra preliminärskatt från den lön som betalas ut under samma månad. Är värdet av förmånen tillräckligt stort kan den utbetalda kontanta lönen till och med bli noll. Kommer detta som en överraskning för den anställde kan det självklart skapa frustration och ekonomiska problem. Ytterligare besvikelse kan sedan uppkomma när förmånen och eventuell aktieförsäljning ska deklareras och den anställde upptäcker att han eller hon dessutom ska betala kvarskatt.

Kommunikationen är viktig

Det är vanligt att ett bolag lägger ner stora kostnader på att ta fram och ge ut olika typer av aktiebaserade incitamentsprogram, till exempel genom aktiesparprogram eller prestationsaktier. De anställda får i samband med att de går med i programmet ofta information om hur programmet fungerar, under vilka förutsättningar de kan få gratisaktier och hur denna förmån beskattas. Ibland är detta den enda information som deltagarna i programmet får. Flera år senare, ofta mellan tre och fem år, utbetalas förmånsaktierna. Vid denna tidpunkt har ofta den information som gavs då programmet startade glömts bort. Det kan dessutom ta ett tag att omsätta aktieförmånen till kontanta pengar. Den frustration som den anställde känner kan i värsta fall helt äta upp det värde som incitamentsprogrammet är tänkt att ge.

Mycket av det som beskrivs ovan kan motverkas genom att arbetsgivaren kommunicerar kring planen på ett effektivt sätt så att deltagarna förstår vad som kommer att hända och kan hantera till exempel ekonomiska effekter.

Här är några tips för bättre kommunikation om incitamentsprogram:

  1. Informera inför varje händelse och inte bara i samband med uppstarten av programmet.
  2. Informera om vad som kommer att hända i nära samband med händelsen, till exempel innan förmånsaktierna betalas ut och sedan när skatten ska innehållas från lönen.
  3. Ge de anställda chansen att ställa frågor till någon som kan förklara det praktiska händelseförloppet.

Genom att deltagarna i incitamentsprogrammet hålls informerade blir förutsättningarna bättre för att de ska uppskatta värdet av förmånen på rätt sätt.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur ni ska kommunicera kring just ert incitamentsprogram!

Har du frågor om personbeskattning?

Malin Andersson

Malin Andersson

Malin Andersson arbetar med nationell och internationell personbeskattning på PwC:s kontor i Göteborg. Malin är specialiserad på incitamentsprogram, riskkapitalinvesteringar och övriga kapitalinvesteringar. Malin har tidigare arbetat på PwC:s kontor i Stockholm och på PwC i London under en kortare period.
010-212 81 60
Malin Andersson works with national and international personal income taxation at PwC’s Gothenburg office. Malin specialises in incentive programmes, venture capital investments and other capital investments. Malin used to work at PwC’s Stockholm office, and she also worked for a short time at PwC in London.
+46 10 212 81 60

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar med forskning och utveckling

Företag som bedriver forsknings- och utvecklingsarbete har sedan 2014 möjlighet till sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Regeringen vill stoppa lågbeskattade tjänstepensioner vid flytt till Portugal och Grekland

Regeringen gick den 22 mars ut med att de avser säga upp skatteavtalen som Sverige har med Portugal och Grekland. Grunden för uppsägningen ...

Läs artikeln