Skatteprocessen i fokus

TM_tre-kollegor-samtal ‹ Tillbaka till artiklarna

Under det senaste året har den upplevda rättssäkerheten - eller möjligen bristen på denna - i skatteprocessen debatterats flitigt. PwC stod som värd när Institutet Skatter och Rättssäkerhet anordnade den årliga Rättssäkerhetsdagen i Stockholm. Årets tema var skatteprocessen.

Under Rättssäkerhetsdagen kom frågorna att diskuteras och kommenteras ur olika perspektiv. Såväl domarkåren, akademin som parterna i skatteprocessen (Skatteverket samt advokater och skatterådgivare) var representerade på seminariet. Ämnen som togs upp var, förutom en jämförelse mellan karaktärsdragen i förvaltningsprocessen och den allmänna processen, bland annat vad som utmärker ett bra ombud i skattemål och därmed vilka förväntningar man bör ha på domstolens processledning, samt hur skatteprocessen ska kunna utvecklas framöver för att förtroendet för rättssäkerheten i skatteprocessen ska kunna återupprättas.

Vill du veta mer om skatteprocesser?

Sannolikt var det flera tusen års erfarenhet av dessa frågor som återfanns bland de cirka 100 deltagarna och åhörarna på seminariet, och det kom också ett antal tänkvärda inlägg och reflektioner från åhörarna. Några funderingar var om en skattskyldigs ord verkligen väger lika tungt som Skatteverkets eller om det är så att verkets uppfattning - omedvetet - ges tolkningsföreträde hos domarna? Domarna menade att goda argument alltid påverkar utgången, oavsett vem som framför dem. Vikten av att ombudet eller den skattskyldige fokuserar på vad som är viktigt och tvistigt i processen och undviker upprepningar lyftes, liksom vikten av att till exempel bevistema anges för ett krav på muntlig förhandling och vittnesförhör. En annan fråga var om utfallet i domstolarna påverkas av att det är så få domare som har någon längre erfarenhet från det privata näringslivet. Där finns säkert inte något objektivt riktigt svar, men möjligen kan detta spela in något. Alla påverkas ju av sina erfarenheter. Samtidigt är ofta ny lagstiftning av något sämre kvalitet än förr: oklar och luddig och inte så sällan ett resultat av internationella överenskommelser, så det är inte lätt för domarna heller. Kanske behövs någon form av specialisering i skattemål och frågan är om nämndemännen här har samma värde som andra typer av mål hos förvaltningsdomstolarna? I slutändan var man överens om att det är värdefullt att träffas, utbyta erfarenheter och synpunkter och diskutera dessa frågor.

Kommentar

Rättssäkerhet är inte något som man har eller inte har. Alla inblandade parter - inklusive lagstiftaren - måste ständigt verka för att upprätthålla rättssäkerheten i skatteprocessen och det är positivt att det finns ett fokus på dessa frågor nu i den allmänna debatten.

Ur en skattskyldigs perspektiv finns det några grundbultar att tänka på för att åstadkomma en rättssäker skatteprocess och ge sig själv goda möjligheter att vinna en sådan. För egen del skulle jag särskilt vilja peka på vikten av ha gjort sin "hemläxa" redan innan en skatteprocess inleds. I en ideal värld så görs detta långt innan en deklaration lämnas in, och det möjliggör också välgrundade ställningstaganden till riskerna och sannolikheten för ett framtida ifrågasättande från Skatteverket. Att göra sin "hemläxa" innebär bland annat att ha rett ut vilka de processuella och materiella frågeställningar som det enskilda fallet handlar om och att klarlägga vilken bevisning som finns (eller kanske inte finns, men som behöver hämtas in) i ärendet. En rättssäker och framgångsrik process bygger ofta på ett lagarbete, med ett samarbete mellan skattskyldig och rådgivare, där man tidigt klarlägger hur kartan ser ut och navigerar utifrån den. En konsekvent argumentation redan när de första frågorna kommer från Skatteverket och vidare upp i domstolsinstanserna är ofta nyckeln till en framgångsrik skatteprocess.

PwC har en särskild skatteprocessgrupp som består av ett antal erfarna personer med mångårig erfarenhet av arbete med skatteprocesser. Kontakta oss gärna om du har några frågor.

Tax matters kommer naturligtvis att återkomma framöver med fler artiklar på detta tema.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Fredrik Ohlsson

Fredrik Ohlsson

Fredrik Ohlsson arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Göteborg. Fredrik ingår i PwC:s skatteprocessgrupp och är även medlem av PwC:s internationella EU-skatterättsliga nätverk EUDTG (EU Direct Tax Group).
010-213 14 19
Fredrik Ohlsson works with national and international corporate taxation at PwC in Gothenburg. Fredrik is also a member of PwC’s international EU Direct Tax Group (EUDTG).
+46 10 213 14 19

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln