Momsbefrielse för organisationer och företag med liten omsättning

PwC-skatteradgivning-Group-outline_0002_burgundy.png ‹ Tillbaka till artiklarna

Som vi tidigare skrivit om har regeringen föreslagit att införa en beloppsgräns för skyldigheten att vara momsregistrerad. Förslaget har nu införts - från och med den 1 januari 2017 kan den som har en försäljning på högst 30 000 kronor bli momsbefriad.

Reglerna innebär att organisationer eller företag som är etablerade i Sverige, och har en försäljning inom landet som uppgår till högst 30 000 kronor, behöver inte längre vara registrerade för moms. Befrielsen gäller om skyldigheten att betala moms uppkommit från den 1 januari 2017 eller senare. För försäljningar där skyldigheten att betala moms uppkommit tidigare gäller de gamla reglerna. Detta innebär exempelvis att om en leverans av el skett före den 1 januari 2017 gäller de gamla reglerna och försäljningen är momspliktig.

Behöver du hjälp att få koll på momsen?

Vem kan bli momsbefriad?

Momsbefrielsen gäller för den som har en försäljning i Sverige som understiger 30 000 kronor under ett beskattningsår. Om du däremot redan vid beskattningsårets början vet att försäljningen kommer att bli större än 30 000 kronor kan du inte utnyttja reglerna om momsbefrielse. Du kan inte heller bli befriad om du är frivilligt skattskyldig för uthyrning av lokal, försäljning av konstverk eller försäljning och förmedling av investeringsguld. Momsbefrielsen gäller för alla typer av organisationer och kan därför även vara av intresse för till exempel ideella föreningar och stiftelser som har en begränsad momspliktig verksamhet.

Vad innebär momsbefrielsen?

Momsbefrielsen innebär att du inte behöver redovisa utgående moms på försäljningar gjorda inom landet, men också att du som huvudregel inte har rätt att göra avdrag för ingående moms på kostnader. Momsbefrielsen är frivillig och du kan alltid välja att frivilligt momsregistrera dig även om omsättningen inte överstiger 30 000 kronor.

Även om försäljningen är momsbefriad kan du vara skyldig att vara momsregistrerad. Det gäller till exempel om du ska redovisa moms på inköp av varor eller tjänster från annat EU-land eller om du som köpare är skyldig att redovisa moms vid inköp av byggtjänst.

Om du är momsbefriad ska du inte ange moms i de fakturor som ställs ut. Istället ska du ange att försäljningen är undantagen från moms enligt bestämmelserna om befrielse från moms.

Hur ska beloppsgränsen beräknas?

Gränsbeloppet för momsbefrielse är 30 000 kronor (exklusive moms) och beloppet ska beräknas efter en period om 12 månader. De försäljningar som ska ingå vid beräkningen är momspliktig försäljning av varor och tjänster som sker i Sverige samt värdet av uttag som görs från verksamheten.

Hur blir man momsbefriad?

Om du inte är momsregistrerat idag så är du automatiskt momsbefriad så länge omsättningen inte överstiger beloppsgränsen om 30 000 kronor. Är du momsregistrerad idag men vill bli befriad ska en anmälan om detta lämnas till Skatteverket. En förutsättning för att då kunna bli momsbefriad är att omsättningen inte har överstigit 30 000 kronor under de senaste två åren. Skatteverket beslutar om momsbefrielse efter ansökan.

Tänk på att om du har gjort större investeringar och sedan blir momsbefriad genom ansökan och beslut från Skatteverket, kan det finnas en risk att moms på investeringar som du tidigare gjort avdrag för ska återbetalas genom jämkning.

Frivillig momsbefrielse

Även om omsättningen understiger 30 000 kronor kan du välja att inte tillämpa momsbefrielse. Är du befriad sedan tidigare anmäler du att du frivilligt vill bli skattskyldig igen och att befrielsen ska upphöra. Tänk på att om du väljer att bli skattskyldig trots att beloppsgränsen inte överstigits kan du inte tillämpa momsbefrielse förrän efter två hela beskattningsår från det år du har fått ett beslut om frivillig skattskyldighet.

Att tänka på - PwC:s kommentar

  • Reglerna om momsbefrielse innebär att ideella organisationer, stiftelser och andra näringsidkare med mycket liten omsättning slipper administrationen med momsredovisning.
  • I vissa fall kan en skyldighet att vara momsregistrerad föreligga trots att organisationen eller företaget har valt att tillämpa momsbefrielse.
  • Vid momsbefrielse behöver ingen utgående moms redovisas, men man har inte rätt att göra avdrag för ingående moms på kostnader.
  • Om organisationen eller företaget, efter att ha varit momsregistrerat, väljer att tillämpa befrielse bör man säkerställa att det inte uppkommer någon skyldighet att återbetala moms genom jämkning.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Christina Grape

Christina Grape

Christina Grape arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med momsrådgivning och är specialiserad på frågor avseende fastighetsmoms.
010-212 54 93
Christina Grape works at PwC’s Stockholm office, providing VAT advisory services, and specialises in issues relating to VAT on property.
+46 10 212 54 93

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Jakten på den försvunna skattereformen – ny intervjuserie

En av punkterna i januariöverenskommelsen handlar om att en omfattande skattereform ska genomföras under nuvarande mandatperiod. Nu kommer ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatt på plastbärkassar – vad gäller?

Regeringen föreslår att skatt på plastbärkassar ska tas ut från den 1 maj 2020. Vad säger lagen och vem kan komma att behöva betala? Vi ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Storbritannien lämnar EU imorgon – men vad betyder det?

I och med den intensiva nyhetsrapportering så kan det inte ha undgått någon att Storbritannien lämnar EU imorgon den 31 januari. Vad ...

Läs artikeln