<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kommuner har rätt till ökad ersättning vid representation

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-board-governance.pngKammarrätten har fastställt att kommuners rätt till ersättning enligt kommunkontosystemet ska tolkas på samma sätt som vid en direkt tillämpning av momslagen. Det medför att kommuner har rätt till ökad ersättning för utgifter i samband med representation.

Den 20 september 2013 meddelade Kammarrätten i Göteborg sin dom i det så kallade Porsche-målet, i vilken domstolen fastslog att de svenska reglerna avseende avdragsrätt för ingående moms vid representation inte var förenliga med EU:s momsdirektiv. Porsche-domen medförde en ökad avdragsrätt för företag och organisationer som haft avdragsrätt för ingående moms enligt momslagen.

Rätten till ökad ersättning omfattade, enligt Skatteverkets ställningstagande den 19 juni 2014 inte kommuner, landsting, kommunalförbund eller samordningsförbund (sammanfattat ”kommuner”) som har rätt till ersättning för ingående moms enligt kommunkontosystemet. För dessa skattskyldiga ansåg Skatteverket att ersättning för kostnader för representation även fortsättningsvis skulle beräknas på 90 kronor.

Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2896-15, har nu konstaterat att vid utbetalning av ersättning för moms enligt kommunkontosystemet ska samma bedömning göras som vid avdrag för moms enligt momslagen. Kommuners rätt till ersättning enligt kommunkontosystemet ska därför tolkas på samma sätt som vid en direkt tillämpning av momslagen. Kammarrättens dom innebär således att de beloppsgränser som gäller enligt momslagen även är tillämpliga vid beräkningen av kommuners ersättning för representation enligt kommunkontosystemet. Skatteverket har också i en nyligen publicerad rättsfallskommentar (dnr 131 219909-16/111) meddelat att verket kommer att följa Kammarrättens bedömning.

Kommentar

Efter Porsche-domen kan olika beloppsgränser tillämpas för momsavdrag i samband med representation. Kammarrättens tolkning innebär att även kommuner nu kan hantera sina representationsavdrag enligt de riktlinjer som följer av Porsche-domen. Vi har tidigare skrivit om de olika beloppsgränserna som kan tillämpas vid avdrag för representation efter Porsche-domen.

I syfte att bland annat förenkla tillämpningen av representationsreglerna har Finansdepartementet i en promemoria från januari 2016 föreslagit ändringar av rätten till avdrag för representation, se länk nedan. I och med Kammarrättens nya tolkning kommer även kommunerna beröras av Finansdepartementets förslag. Den ändrade tillämpningen föreslås träda ikraft 1 januari 2017. Läs mer om detta i tidigare blogginlägg på Tax matters.

Kontakta oss för ytterligare information om vad som gäller vid representation.

Skriven av: Sarah Ammar, tidigare anställd på PwC.

Faktaruta

  • Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2896-15, 13 april 2016 (referens)

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter? Kontakta oss på PwC

Christina Grape

Christina Grape

Christina Grape arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med momsrådgivning och är specialiserad på frågor avseende fastighetsmoms.

010-212 54 93, christina.grape@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

HFD medger avdragsrätt för moms vid förvärv av dotterbolagsaktier

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har meddelat dom i ett mål rörande avdragsrätt för ingående moms vid förvärv av dotterbolagsaktier. PwC ...

Läs artikeln
Läs artikeln

HFD har avgjort mål om moms och föreningar - påverkas ni?

Den 20 februari 2024 publicerade Högsta förvalningsdomstolen (HFD) sex domar avseende moms. Två av domarna handlade om insatskapital till ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Begränsat momsavdrag för hyresvärdar som delar lokaler med hyresgäster?

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande där de anser att en hyresvärd som delar ytor med hyresgäster inte kan tillämpa frivillig ...

Läs artikeln