<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ersättning till kommuner för dold moms kan vara för hög

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Ambulance-solid_0002_burgundyRegeringen har tillsatt en utredning för att se över den ersättning för dold moms som kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund erhåller vid upphandling av vissa tjänster. På grund av justeringar av momssatsen kan ersättningen för dold moms vara högre än den faktiska kostnaden. Utredningen ska redovisas senast den 1 augusti 2015.

Vid upphandling av tjänster inom sjukvård, tandvård, social omsorg eller utbildning från externa utförare har kommuner med fler rätt till ersättning för dold moms. Dessa tjänster är momsfria utan rätt till avdrag för moms på kostnader i verksamheten. Momsen på kostnaderna kommer då att belasta priset för de tillhandahållna tjänsterna vilket skulle innebära att det blir dyrare för kommunen att upphandla tjänsterna än att bedriva verksamheten i egen regi. Syftet med ersättningen är därför att det momsmässigt ska vara konkurrensneutralt att bedriva sådan verksamhet i egen regi och att upphandla tjänsterna från externa utförare.

Ersättningen idag

Ersättningen uppgår till sex procent av kostnaden vid upphandlingen eller, om det framgår att en viss andel avser lokalkostnad, med 18 procent för lokalkostnaden och med fem procent för resterande del. Nivån på ersättningen har varit densamma sedan 1991 och baseras på att momsen är 25 procent och ett antagande om att 30 procent av de externa utförarnas kostnad uppkommer på grund av inköp av momspliktiga varor och tjänster där momsen inte är avdragsgill.

Sedan 1991 har dock momssatsen sänkts på vissa varor och tjänster och andelen av de varor och tjänster som är belagda med moms har också förändrats över åren. Det kan därför antas att ersättningen till kommunerna är högre än den faktiska momskostnaden. Utredningen ska därför se över ersättningarna och föreslå nya ersättningsnivåer. Utredningens förslag måste också stå i överensstämmelse med EU:s regler om statsstöd.

Sjukvård med ambulansflyg

Den 1 januari 2014 trädde också nya regler ikraft som innebar att företag som bedriver sjukvård med ambulansflyg kommer att belastas med en momskostnad som inte är avdragsgill. Utredningen ska se över konsekvenserna av denna lagändring och överväga om det finns anledning att höja ersättningsnivån vid upphandling av sjukvård med ambulansflyg. Den här delen av utredningen ska redovisas redan den 15 september 2014.

Christina Grape

Christina Grape

Christina Grape arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med momsrådgivning och är specialiserad på frågor avseende fastighetsmoms.

010-212 54 93, christina.grape@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

HFD medger avdragsrätt för moms vid förvärv av dotterbolagsaktier

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har meddelat dom i ett mål rörande avdragsrätt för ingående moms vid förvärv av dotterbolagsaktier. PwC ...

Läs artikeln
Läs artikeln

HFD har avgjort mål om moms och föreningar - påverkas ni?

Den 20 februari 2024 publicerade Högsta förvalningsdomstolen (HFD) sex domar avseende moms. Två av domarna handlade om insatskapital till ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Begränsat momsavdrag för hyresvärdar som delar lokaler med hyresgäster?

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande där de anser att en hyresvärd som delar ytor med hyresgäster inte kan tillämpa frivillig ...

Läs artikeln