Felaktig moms på porto - särskilt viktigt för ideell och finansiell sektor

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Envelope-1-solid_0001_maroonFöretag, ideella organisationer och privatpersoner kan felaktigt ha betalat moms på brevporto i Sverige. EU-kommissionen har väckt talan mot Sverige i EU-domstolen och ett avgörande väntas under året. Ideella organisationer och företag med momsfri verksamhet kan ha möjlighet att få ersättning från svenska staten.

Enligt den svenska momslagen ska moms tas ut på brevporto. Detta strider dock mot EU:s momsdirektiv som anger att moms inte ska tas ut på bland annat posttjänster som tillhandahålls av det offentliga postväsendet. EU-domstolen har i en tidigare dom förklarat att momsfriheten gäller alla företag som tillhandahåller så kallade samhällsomfattande tjänster, oavsett om det är statsägda eller privata företag. Momsfriheten gäller dock endast samhällsomfattande tjänster och alltså inte tjänster med individuellt förhandlade villkor.

Frågan om felaktigt uttagen moms på brevporto blir särskilt aktuell för ideella föreningar, stiftelser och företag som bedriver momsfri verksamhet där moms utgör en kostnad i verksamheten. Dessa organisationer kan framställa krav om retroaktiv ersättning på den svenska staten.

Innan ett sådant krav om ersättning ställs bör de inköpta posttjänsterna enligt avtalen analyseras och kartläggas för att säkerställa att de är just sådana samhällsomfattande tjänster som omfattas av undantaget från moms enligt EU:s momsdirektiv.

Kontakta oss gärna för ytterligare information.

Christina Grape och Henrik Gustafsson

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Christina Grape

Christina Grape

Christina Grape arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med momsrådgivning och är specialiserad på frågor avseende fastighetsmoms.

010-212 54 93, christina.grape@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Självständigt bedriven näringsverksamhet eller inte?

Frågan om självständighetskriteriet är uppfyllt är en central frågeställning vid bedömningen om näringsverksamhet föreligger eller inte. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prissättning inom kommunkoncern återigen utmanad

Kammarrätten i Göteborg (KRG) har nyligen granskat transaktioner mellan en region och dess dotterbolag. KRG ansåg att ersättningen för de ...

Läs artikeln