Felaktig moms på porto - särskilt viktigt för ideell och finansiell sektor

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Envelope-1-solid_0001_maroonFöretag, ideella organisationer och privatpersoner kan felaktigt ha betalat moms på brevporto i Sverige. EU-kommissionen har väckt talan mot Sverige i EU-domstolen och ett avgörande väntas under året. Ideella organisationer och företag med momsfri verksamhet kan ha möjlighet att få ersättning från svenska staten.

Enligt den svenska momslagen ska moms tas ut på brevporto. Detta strider dock mot EU:s momsdirektiv som anger att moms inte ska tas ut på bland annat posttjänster som tillhandahålls av det offentliga postväsendet. EU-domstolen har i en tidigare dom förklarat att momsfriheten gäller alla företag som tillhandahåller så kallade samhällsomfattande tjänster, oavsett om det är statsägda eller privata företag. Momsfriheten gäller dock endast samhällsomfattande tjänster och alltså inte tjänster med individuellt förhandlade villkor.

Frågan om felaktigt uttagen moms på brevporto blir särskilt aktuell för ideella föreningar, stiftelser och företag som bedriver momsfri verksamhet där moms utgör en kostnad i verksamheten. Dessa organisationer kan framställa krav om retroaktiv ersättning på den svenska staten.

Innan ett sådant krav om ersättning ställs bör de inköpta posttjänsterna enligt avtalen analyseras och kartläggas för att säkerställa att de är just sådana samhällsomfattande tjänster som omfattas av undantaget från moms enligt EU:s momsdirektiv.

Kontakta oss gärna för ytterligare information.

Christina Grape och Henrik Gustafsson

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Christina Grape

Christina Grape

Christina Grape arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med momsrådgivning och är specialiserad på frågor avseende fastighetsmoms.
010-212 54 93
Christina Grape works at PwC’s Stockholm office, providing VAT advisory services, and specialises in issues relating to VAT on property.
+46 10 212 54 93

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Brexit – en uppdatering

Den 31 oktober är datumet då Storbritannien ser ut att lämna EU. Det avtal för utträdet ur EU som förhandlades fram mellan Storbritannien ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Mikael Carlén önskar trevlig sommar!

Under våren har Tax matters bland annat bjudit på intervjuserien ”Skattekartan 2019”, där representanter för de politiska partierna har ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag till skatt på plastbärkassar

Regeringen har i promemorian ”Skatt på plastbärkassar” föreslagit att en skatt ska tas ut på plastbärkassar från den 1 maj 2020. Enligt ...

Läs artikeln