Momsregler slår hårt mot föreningslivet och det ideella engagemanget

PwC_Almedalen_Susanne_Jidesten.jpg ‹ Tillbaka till artiklarna

Centern arrangerade under gårdagen i Almedalen ett seminarium där man diskuterade hur momsreglerna påverkar förutsättningarna för föreningslivet och det ideella engagemanget i samhället. På seminariet medverkade bland annat Susanne Jidesten, ordförande i Friskis & Svettis Stockholm. Hon beskrev den osäkerhet som föreningen upplevt de senaste åren på grund av en ändrad tolkning av momsreglerna. Detta får stora ekonomiska konsekvenser för föreningen och påverkar enligt Susanne Jidesten föreningens möjlighet att bedriva sin verksamhet.

Bakgrund

Friskis & Svettis har bildat ett bolag som hyr ut lokaler till föreningen och på så sätt underlättar för föreningen att få tillgång till lokaler. Lokalerna hyrs ut till Friskis & Svettis och till andra hyresgäster. Bolaget har bedömt att uthyrningen är ett tillhandahållande av idrottslokaler som faktureras med 6 procent moms.

Kammarrätten meddelade under förra året en dom som innebär att bolaget inte ansågs tillhandahålla momspliktiga tjänster utan snarare momsfri fastighetsuthyrning. Domen innebär att tidigare praxis har ändrats och att såväl bolaget som föreningen kommer att få ökade kostnader på grund av momsen. Domen har överklagats men Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har inte meddelat prövningstillstånd.

Kommentar

Det framkommer av förutsättningarna i domen att avtalen är utformade som hyresavtal. Det är möjligt att detta har föranlett domstolen att betrakta tillhandahållandena som sedvanlig fastighetsuthyrning. Kammarrättens synsätt innebär att bolagets upplåtelse av lokaler på det sätt som skett i det aktuella fallet medför att såväl bolaget som föreningen kommer att få ökade kostnader i form av ej avdragsgill moms, vilket slår hårt mot ideella föreningar och deras verksamhet.

Såsom vi tidigare berättat om här på Tax matters får domen stor påverkan på upplåtelser av lokaler för idrottsändamål. Det blir nu viktigt för både bolag och föreningar att gå igenom hur liknande avtal är formulerade och att tydligt specificera vad som ingår i tjänsten. Hör gärna av er till PwC så kan våra skatterådgivare hjälpa till att utreda vilka effekter kammarrättens dom kan få på er verksamhet.

Karin Norberg och Christina Grape

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Christina Grape

Christina Grape

Christina Grape arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med momsrådgivning och är specialiserad på frågor avseende fastighetsmoms.
010-212 54 93
Christina Grape works at PwC’s Stockholm office, providing VAT advisory services, and specialises in issues relating to VAT on property.
+46 10 212 54 93

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Jakten på den försvunna skattereformen – ny intervjuserie

En av punkterna i januariöverenskommelsen handlar om att en omfattande skattereform ska genomföras under nuvarande mandatperiod. Nu kommer ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatt på plastbärkassar – vad gäller?

Regeringen föreslår att skatt på plastbärkassar ska tas ut från den 1 maj 2020. Vad säger lagen och vem kan komma att behöva betala? Vi ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Storbritannien lämnar EU imorgon – men vad betyder det?

I och med den intensiva nyhetsrapportering så kan det inte ha undgått någon att Storbritannien lämnar EU imorgon den 31 januari. Vad ...

Läs artikeln