<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Avdrag för representation

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Calculator-2-solid_0001_maroonDe svenska bestämmelserna om avdragsrätt för moms vid representation strider mot EU:s momsdirektiv. Avdrag för moms vid representation ska istället beräknas i enlighet med de regler som gällde 1995 eller alternativt 1996.

Den 20 september 2013 meddelade Kammarrätten i Göteborg sin dom i det så kallade Porsche-målet där domstolen kom fram till att de svenska reglerna avseende avdragsrätt för ingående moms för utgifter för representation inte är förenliga med artikel 176 i mervärdesskattedirektivet. Detta har nu inneburit att Skatteverket har kommit med tre olika ställningstaganden där man klargör reglerna för avdrag för moms avseende representation.

Skatteverket anser att en beskattningsbar person som har rätt till avdrag eller återbetalning av ingående moms kan beräkna avdraget på ett underlag som högst motsvaras av de avdragsramar som gällde inkomstskattemässigt för utgifter under 1995 eller 1996. I praktiken innebär detta att avdrag för moms på utgifter som avser lunch, middag eller supé i samband med extern representation får beräknas på ett underlag som uppgår till 300 kronor. I detta belopp får utgifter för vin och sprit inte ingå medan utgift för starköl får ingå i underlaget. Eftersom tillämplig skattesats för mat är 12 procent och för starköl är 25 procent får en schablon för beräkningen användas. Om både mat och starköl ingår kan avdraget därför beräknas till skäliga 46 kronor per person och måltid. Ingår inte starköl beräknas avdraget till (12 % * 300) 36 kronor.

Som ett alternativ får avdraget beräknas enligt det underlag som gällde från och med den 1 januari 1996 (180 kronor) och i detta fall får kostnad för vin och sprit ingå i underlaget. Även i detta fall kan en schablon användas för beräkning av avdraget vilket innebär att avdraget kan beräknas till skäliga 28 kronor per person och måltid.

Samma beloppsramar gäller för utgifter i samband med demonstrationer och visningar. Här anser dock Skatteverket att avdrag för moms endast kan medges om det är fråga om enklare förtäring såsom kaffe, bulle, smörgås eller godis. Vid intern representation anser Skatteverket att momsen ska beräknas på ett underlag som motsvarar två tredjedelar av den prisram som gällde 1995, det vill säga 200 kronor exklusive moms.

Artikel 176 i mervärdesskattedirektivet gäller endast möjligheten till momsavdrag. Detta innebär att avdragsrätten vid inkomstbeskattningen inte påverkas av detta. Ett företag som inte har rätt till avdrag för ingående moms och som vid inkomstbeskattningen kan få avdrag för momsen på avdragsramen får göra avdraget enligt nu gällande regler, det vill säga med 90 kronor plus skäliga 14 kronor.

För kommuner, landsting, kommunalförbund samt samordningsförbund som har rätt till ersättning för ingående moms som inte får dras av enligt mervärdesskattelagen anser dock Skatteverket att rätten till avdrag för lunch, middag eller supé är begränsad till högst momsen på den avdragsram som gäller vid inkomstbeskattningen. Detta innebär att rätten till avdrag för dessa subjekt är begränsad till den avdragsram som gäller vid inkomstbeskattningen, 90 kronor exklusive moms per person och måltid, skäliga 14 kronor.

Christina Grape

Christina Grape

Christina Grape arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med momsrådgivning och är specialiserad på frågor avseende fastighetsmoms.

010-212 54 93, christina.grape@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Omarbetat förslag av ViDA - slutligt beslut kvarstår

Den 14 maj 2024 debatterade EU:s finansministrar det reviderade förslaget för moms i den digitala tidsåldern, ViDA. Under debatten ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ingen momsbefrielse för interna tjänster

Skatterättsnämnden (SRN) har meddelat i ett förhandsbesked att tjänster såsom redovisning, lönehantering, HR- och IT-tjänster inte kan ...

Läs artikeln
Läs artikeln

HFD medger avdragsrätt för moms vid förvärv av dotterbolagsaktier

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har meddelat dom i ett mål rörande avdragsrätt för ingående moms vid förvärv av dotterbolagsaktier. PwC ...

Läs artikeln