Moms till staten eller mer pengar till knatteidrotten

Almedalen_bild_2 ‹ Tillbaka till artiklarna

Ska momsreglerna påverka ideella organisationers struktur och sätt att organisera sig? Är det rätt att lägga moms på transaktioner som sker mellan organisationer inom ett förbund av allmännyttiga ideella föreningar? Ska organisationerna betala moms till staten eller ska pengarna läggas på den verksamhet som bedrivs?

Bakgrund

Ideella organisationer bedriver en omfattande verksamhet inom en rad områden och fyller en viktig funktion för att bidra till bland annat demokrati, integration och folkhälsa. Samtidigt är de juridiska personer som ska uppfylla krav på bidragsredovisning, hantering av medlemmar och medlemsregister, olika IT-lösningar med mera. Genom samarbete kan hanteringen effektiviseras och resurser frigöras för den ideella verksamheten och därmed öka samhällsnyttan. Dagens momsregler kan dock innebära att sådant samarbete inom ett förbund medför momskostnader för de ingående ideella föreningarna, pengar som annars skulle kunna användas till den verksamhet organisationen bedriver.

Under ett av våra seminarier i Almedalen diskuterade vi om konsekvensen av dagens momsregler, om detta är lagstiftarens vilja eller om det finns någon möjlighet att lätta på momsbördan för sådana ideella organisationer som bedriver sin verksamhet helt utan vinstsyfte. I panelen fanns Björn Eriksson, ordförande, Riksidrottsstyrelsen, Monica Widman Lundmark, ordförande Studieförbunden, Helen Ottosson Lovén, generalsekreterare, Svenska Kyrkan, Anna Vikström (S) riksdagsledamot skatteutskottet samt Per Åsling (C) riksdagsledamot vice ordförande skatteutskottet.

Företrädarna för de ideella organisationerna beskrev svårigheterna och de monetära konsekvenserna av dagens hantering och behovet av förändring. Glädjande nog uttryckte även företrädarna för politiken en önskan om att försöka få en lösning på problemet.

Ta del av hela seminariet i efterhand här

Kommentar

Dagens momsregler innebär att även transaktioner som sker mellan organisationer och inom den ”ideella sfären” kan bli momspliktiga vilket leder till momskostnader för föreningarna. Anledningen till att organisationerna strukturerar sig på ett sätt som innebär att ett förbund tillhandahåller tjänster till andra organisationer kan variera. Det kan till exempel vara för att säkerställa att redovisningen av bidrag sker korrekt, att den IT-lösning som krävs för viss redovisning kan utnyttjas av samtliga föreningar inom förbundet eller för att effektivisera verksamheterna. Oavsett anledning så sker samtliga transaktioner internt och inom ramen för ideella organisationer som bedriver sin verksamhet utan vinstsyfte.

Med hänsyn till lagstiftarens vilja att skattemässigt särbehandla sådana ideella organisationer bör det finnas utrymme för att också särbehandla interna transaktioner som sker mellan dessa ideella organisationer. Momslagen ger en möjlighet att hantera vissa transaktioner som sker inom en fristående grupp som momsfria vilket skulle kunna vara en lösning för ideella organisationer.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Christina Grape

Christina Grape

Christina Grape arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med momsrådgivning och är specialiserad på frågor avseende fastighetsmoms.

010-212 54 93, christina.grape@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Självständigt bedriven näringsverksamhet eller inte?

Frågan om självständighetskriteriet är uppfyllt är en central frågeställning vid bedömningen om näringsverksamhet föreligger eller inte. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prissättning inom kommunkoncern återigen utmanad

Kammarrätten i Göteborg (KRG) har nyligen granskat transaktioner mellan en region och dess dotterbolag. KRG ansåg att ersättningen för de ...

Läs artikeln