Läs artikeln

Rapporteringsplikt för vissa arrangemang – vad kan vi lära oss av Polen?

EU:s direktiv om rapporteringsplikt för vissa “arrangemang”, DAC6/MDR , tar EU:s agenda för skatt och transparens till en ny nivå. Först ut ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Den amerikanska skattereformen – hur påverkas svenska koncerner med verksamhet i USA?

Den amerikanska skattereformen, som antogs i december 2017, är den största förändringen av det amerikanska skattesystemet sedan 1986. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Utflyttningsskatt – ett tidens tecken

Det nya förslaget till utflyttningsskatt speglar en trend som växer bland Europas regeringar, att värna om den egna skattebasen. Nyligen ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Amerikansk skattereform i antågande

Mycket tyder nu på att en amerikansk skattereform kan vara på gång. Kanske redan från kommande årsskifte. Huvudsyftet med reformen skulle ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Samordning och tydlighet – viktigast för hållbart skattesystem

Den digitala ekonomin innebär utmaningar och möjligheter när det kommer anpassningar av skattesystemet. Kan vi redan nu se tendenser att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Var beskattas aktiebolagens vinster imorgon?

En ny internationell skattemodell börjar växa fram – marknad och plats för produktutveckling styr var beskattningen ska ske, mer än var ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Statligt stöd och internprissättning – vart är vi på väg?

Europeiska kommissionen har på senare tid krävt att EU:s medlemsstater ska återta miljarder euro från företag som anses ha fått olagligt ...

Läs artikeln
Läs artikeln

USA:s skattesystem under förändring

Som Tax matters tidigare rapporterat om, lanserade Donald Trump redan under sin presidentkampanj ett program som skulle medföra väsentliga ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Framtidens amerikanska skattesystem enligt Donald Trump

Valet i USA av Donald Trump som ny president kommer sannolikt innebära förändringar av det nuvarande komplicerade amerikanska ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket: Reglerna inom delningsekonomin är oklara och svåra att förstå

Skatteverket lämnade idag, den 31 oktober 2016, sin slutrapport om delningsekonomin. Uppdraget har varit att kartlägga och analysera ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Taxi Stockholm reflekterar över delningsekonomin efter skatteseminarium i Almedalen

Här ger Bawer Coskun, vice ordförande för Taxi Stockholm sin syn på delningsekonomin och skatt samt den ökade konkurrensen inom ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Olof Hernell reflekterar över hur digitaliseringen kan lösa viktiga samhällsfrågor

På vårt skatteseminarium under tisdagen i Almedalen diskuterade panelen om hur vårt skattesystem fungerar i förhållande till de nya ...

Läs artikeln