Framtidens amerikanska skattesystem enligt Donald Trump

PwC-skatteradgivning-private-sector.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-private-sector.pngValet i USA av Donald Trump som ny president kommer sannolikt innebära förändringar av det nuvarande komplicerade amerikanska skattesystemet. Donald Trump har under sin kampanj lanserat ett program som skulle medföra väsentliga sänkningar av skatter för såväl företag som privatpersoner, kombinerat med kraftiga förenklingar av reglerna. Här är en sammanfattning av programmet.

Bolagsskatter

 • Den federala bolagsskatten sänks från nuvarande 35 procent till 15 procent. Den lägre skatten gäller för både stora och små bolag,
 • Bolagsvinster som idag hålls utanför USA (och därför inte är föremål för amerikansk beskattning) ska anses återförda till USA och beskattas med en engångsskatt om 10 procent,
 • Rätten till avdrag för verksamhetskostnader tas i princip helt bort med undantag för forskning och utvecklingskostnader,
 • Bolag som bedriver tillverkning i USA kan välja att medges avdrag för investeringskostnader mot att de förlorar avdragsrätten för räntekostnader. Om ett sådant val görs gäller det för en treårsperiod.

Individskatter

 • Införande av en ny progressiv skatt för löneinkomster:
  • <75 000 USD: 12 procent
  • 75 000 USD - 225 000 USD: 25 procent
  • >225 000 USD: 33 procent

därtill ökas det så kallade "standard avdraget" från 12 600 USD till 30 000 USD för gifta par och 15 000 USD för ensamstående,

 • Införande av en kapitalinkomstskatt om max 20 procent.
 • Så kallad "carried interest" ska anses som vanlig inkomst och beskattas enligt skalan för löneinkomst och inte som idag är fallet, kapitalinkomst,
 • Avskaffande av den så kallade "death tax" med undantag för tillgångar med latenta vinster överstigande 10 000 000 USD.
 • Förbättringar av möjligheterna till avdrag för barnomsorg.

Kommentar

Den kraftiga sänkningen av den amerikanska bolagsskatten i kombination med avskaffande av regler som idag tillåter amerikanska bolag att, förenklat uttryckt "välja" hur och när en vinst ska beskattas kommer sannolikt att leda till mindre aptit för de amerikanska bolagen att hålla vinster utanför USA. Reglerna kan också skapa ett större incitament till att flytta hem tillverkning och produktion till USA, vilket i förlängningen kan skapa fler arbetstillfällen. Detta är i alla fall vad Trump argumenterat för.

Frågan är dock hur denna skattepolitik kan förenas med den argumentation Trump fört under sin kampanj där han lovat att säga upp USA:s handelsavtal med sina grannländer och med Kina samt visat en tydlig ovilja att genomföra ett frihandelsavtal med EU.

Ett intressant förslag i Trumps skatteprogram är att så kallad "carried interest" inte längre ska ses som kapitalinkomst utan istället beskattas som lön. Här har Trump själv sagt att han vill täppa till dom "hål" som finns i lagstiftningen och som enbart gynnat Wall Street-investerare inklusive han själv. Mycket kan sägas om Trump och inte minst hans föreslagna skattereformprogram, men den stora frågan blir hur detta program ska finansieras i den amerikanska stadsbudgeten.

Har du frågor om skatt?

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund arbetar med internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm.
010-213 31 51
Jörgen Haglund works with international corporate taxation at PwC in Stockholm.
+46 10 213 31 51

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

3:12 regelverket - förslag på nya regler för att identifiera fåmansföretag

Den 21 april 2021 remitterade Finansdepartementet en promemoria med förslag till två kompletteringar inom de särskilda skattereglerna för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar med forskning och utveckling

Företag som bedriver forsknings- och utvecklingsarbete har sedan 2014 möjlighet till sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar ...

Läs artikeln