<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

USA:s skattesystem under förändring

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-private-sector.pngSom Tax matters tidigare rapporterat om, lanserade Donald Trump redan under sin presidentkampanj ett program som skulle medföra väsentliga sänkningar av skatter för både företag och privatpersoner, kombinerat med kraftiga förenklingar av reglerna. Trumps program samt det förslag till skattereform som i juni 2016 presenterades av House Republicans har ökat sannolikheten för en omfattande översyn och förändringar av USA:s nationella skattesystem.

Trumps program innebär bland annat att den federala bolagsskatten ska sänkas från nuvarande 35 procent till 15 procent, att den lägre federala skatten gäller för såväl stora som små bolag. Bolagsvinster som idag hålls utanför USA (och därför inte är föremål för amerikansk beskattning) ska anses återförda till USA och beskattas med en engångsskatt om 10 procent. Programmet innebär också att rätten till avdrag för verksamhetskostnader i princip helt tas bort med undantag för forskning och utvecklingskostnader, samt att bolag som bedriver tillverkning i USA kan välja att medges avdrag för investeringskostnader mot att de förlorar avdragsrätten för räntekostnader.

Parallellt med Trumps programförklaring lanserade House Republicans (House GOP Blueprint) i juni 2016 ett förslag till en skattereform – "A better way forward on tax reform". Reformen som presenterades som en fundamental förändring av det amerikanska skattesystemet reflekterar en mer konsumtionsbaserad beskattning. Syftet är att ta bort nuvarande skattesystems incitament att flytta eller förlägga verksamhet utanför USA och på så sätt göra amerikansktillverkade varor och tjänster mer konkurrenskraftiga på en global marknad. Även detta förslag innehåller en väsentlig sänkning av den federala bolagsskatten till 20 procent och slopande av vissa avdrag, och är i likhet med Trumps program en övergång till ett territorialt skattesystem.

Kommentar

En övergång till ett territorialt skattesystem enligt Trumps förslag eller enligt den House Republicans föreslagna reformen, kommer att innebära en väsentlig sänkning av den amerikanska bolagsskatten i kombination med avskaffande av regler som idag tillåter amerikanska bolag att, förenklat uttryckt, "välja" hur och när en vinst ska beskattas. Detta kommer i sig att innebära ett mindre intresse för de amerikanska bolagen att hålla vinster utanför USA och därigenom skapa ett större incitament till att flytta hem tillverkning och produktion till USA.

Seminarium i Stockholm den 15 mars 2017

Den 15 mars kommer vi tillsammans med en kollega från USA hålla ett seminarium där vi diskuterar vilken påverkan en amerikansk skattereform kan få på svenska företag som gör affärer i USA.

Läs mer och anmäl dig här

Har du frågor om skatt?

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund är Markets Leader och vice vd på PwC i Sverige.
Kontakt: 070-929 31 51, jorgen.haglund@pwc.com

Lämna en kommentar