En dag i Almedalen med fokus på skatt

‹ Tillbaka till artiklarna

Bild_film_Pontus_Braunerhjelm_150630

Det råder en global konkurrens när det gäller att attrahera företag, entreprenörer och talanger. Förändringar i skattesystemet skapar osäkerhet och det påverkar hur entreprenörer agerar. Även för kunskapsintensiva företag är skattereglerna ett styrmedel för var de väljer att lokalisera sin forskning och utveckling. Så sammanfattar Pontus Braunerhjelm PwC:s skatteseminarier i Almedalen.

Entreprenörsskatten

Hans Peter Larsson från PwC inledde det första skatteseminariet och presenterade kort den utredning som nu pågår där man tittar på beskattning av ägare till fåmansföretag, den så kallade entreprenörsskatten. Därefter följde en intressant debatt om personaloptioner, spänningen mellan lön och utdelning och vad vi behöver göra för att inte riskera att både företag och företagare flyttar utomlands på grund av ogynnsamma och osäkra skatteregler i Sverige.

Se en kort intervju med Hans Peter Larsson där han sammanfattar seminariet.

Läs även intervjun med Hans Peter Larsson i Dagens Industri den 30 juni där han bland annat pratar om 3:12-reglerna och om möjliga framtida skattehöjningar.

Skatteregler för forskning och utveckling

Det andra seminariet handlade om skatteregler för forskning och utveckling och hur Sverige står sig i konkurrens mot andra länder. Här inledde Jörgen Haglund från PwC med att säga att denna fråga inte har tagits på allvar förens nu när man ser resultatet av det. Panelen diskuterade bland annat vikten av en lägre bolagsskatt, eventuellt införande av patentbox och incitament för spetskompetenser att stanna i Sverige.

Se en kort intervju med Jörgen Haglund där han sammanfattar seminariet och läs artikeln om debatten. 

Andra händelser inom skatteområdet i Almedalen

Peter Hellqvist, skatterådgivare på PwC lyssnade på Forum Syd och CSR Swedens seminarium om skatteflykt. Enligt paneldeltagarna är skatt ännu inte fullt ut en CSR-fråga som beaktas på samma sätt som till exempel hållbarhet vad gäller miljö och arbetsgivaransvar. En undersökning som presenterades visar att sju av tio företag anser att hantering av skatter och avgifter är viktiga hållbarhetsfrågor. Läs mer om seminariet i Peter Hellqvist blogginlägg ”Skatt – en del av företags CSR-arbete”.

Diskussionen kring frågan om skatteflykt fortsätter på onsdagen i seminariet "Vad är nästa steg mot skatteflykt?" som hålls av Socialdemokraterna i Europaparlamentet.

I en intervju med Ingemar Hansson, generaldirektör på Skatteverket tar han upp skattefrågor inom byggindustrin utifrån ett seminarium under måndagen där han tillsammans med arbetsgivarna och de fackliga organisationerna diskuterade en sund konkurrens på lika villkor. I filmen nämner han även vikten av enkelhet i skattesystemet.

Vad händer resten av veckan?

Fortsätt att följa skattefrågorna på Twitter på @TaxMattersPwC.

På Youtube ”PwC Sverige” hittar du fler filmer som tar upp olika perspektiv på intressanta skattefrågor.

För PwC:s fullständiga närvaro i Almedalen följ vår blogg PwC i Almedalen.

Vi vill även tipsa om Tobias Wikströms ledarsida i Dagens Industri idag som bland annat tar upp det som diskuterades på vårt skatteseminarium nämligen entreprenörsskatten och situationen för ägarledda företag idag.

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund arbetar med internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm.
010-213 31 51
Jörgen Haglund works with international corporate taxation at PwC in Stockholm.
+46 10 213 31 51

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Superskattetisdag i Almedalen

Vi har under åren etablerat tisdag förmiddag som vår skattedag i Almedalen. Tidigare år har vi haft två framtidsinriktade seminarier, ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Almedalen 2017 – en kort summering

Nu var Almedalsveckan slut för denna gång. Brexit, den digitala ekonomin och paketeringsutredningen var några av ämnena som diskuterades ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC bevakar skatt i Almedalen – del 2

Skatteseminarierna har varit fler i årets Almedalen än tidigare. Och bättre! De frågor som främst har diskuterats har varit beskattning av ...

Läs artikeln