Delningsekonomins påverkan på skattesystemet

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Shaking-Hands-solid_0002_burgundy.pngSkatteverket har på uppdrag av regeringen kartlagt och analyserat delningsekonomins påverkan på skattesystemet. Regeringen ser nya utmaningar för skattesystemet i takt med att den digitaliserade ekonomin tilltar i volym. Av speciellt intresse är hur skattereglerna tillämpas på tillhandahållarna och användarna samt hur kontrollen sker.

I uppdraget ingår att kartlägga delningsekonomin, dess aktörer och de rättsliga relationerna mellan dessa i skattehänseende. I den första delen av rapporten definieras delningsekonomins aktörer som tillhandahållare, utförare och konsument. Skatteverket konstaterar att för dessa aktörer och transaktioner inom delningsekonomin finns inga särskilda skatteregler. Verket analyserar i stället om och hur befintliga regler kan tillämpas på de olika aktörerna för ett antal typiska transaktioner inom delningsekonomin. Beskattningen kommer att bero på hur avtalen ser ut och andra faktiska omständigheter, vilket innebär att frågan om hur de som verkar inom delningsekonomin ska beskattas inte alltid är lätt att svara på. Eftersom avtalen mellan företagen som står bakom de digitala plattformarna och deras utförare respektive konsument kan se olika ut behöver en bedömning göras i varje enskilt fall.

Skatteverket, som menar att befintliga regler kan tillämpas även på delningsekonomins aktörer, anser att de befintliga skattereglerna också är neutrala vid tillämpning på transaktioner mellan delningsekonomins aktörer. Det är alltså ingen nämnvärd skillnad om en aktör verkar inom delningsekonomin eller inom den traditionella ekonomin i skattehänseende. Inom delningsekonomin finns dock en brist på kontrolluppgiftsskyldighet som påverkar möjligheterna att få in tillförlitlig information till grund för beskattningen. Detta påverkar möjligheten att kontrollera aktörerna inom en bransch på ett neutralt sätt.

Sammanfattningsvis anser Skatteverket att konkurrensen alltså inte påverkas av skattereglerna som sådana, utan av att det blir svårt att kontrollera att reglerna följs. För att minska skattefelet föreslås åtgärder som innebär att förutsättningarna att göra rätt ökar för såväl tillhandahållare som utförarna.

I del två som ska vara klar i oktober 2016 kommer Skatteverket att presentera en mer fördjupad analys av risker för skattefel.

Kommentar

Delningsekonomin som sådan är ingen ny företeelse, men den ökade digitaliseringen har lett till att den genomgått en närmast explosionsartad utvecklig. PwC har i en rapport från 2015 bedömt att delningsekonomin föväntas öka sin globala omsättning från 123 miljarder kronor 2014 till 2 740 miljarder kronor 2025. Det är därför välkommet att Skatteverket ser över hur befintliga skatteregler kan appliceras på transaktionerna inom den digitala delningsekonomin.

Följ debatten hos PwC i Almedalen

Hur befintliga skatteregler ska tillämpas, vilka alternativ som finns och hur delningsekonomin ställer krav på skattesystem ur ett internationellt perspektiv kommer vi att diskutera under Almedalsveckan under titeln ”Digitaliseringen och delningsekonomin utmanar dagens skattesystem – hur möter vi framtiden?”.
Läs mer om seminariet på Almedalsguiden.

Jörgen Haglund och Mattias Edlund

Har du frågor om företagsbeskattning?

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund arbetar med internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm.
010-213 31 51
Jörgen Haglund works with international corporate taxation at PwC in Stockholm.
+46 10 213 31 51

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln