Läs artikeln

Rapporteringsplikt för vissa arrangemang – vad kan vi lära oss av Polen?

EU:s direktiv om rapporteringsplikt för vissa “arrangemang”, DAC6/MDR , tar EU:s agenda för skatt och transparens till en ny nivå. Först ut ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Den amerikanska skattereformen – hur påverkas svenska koncerner med verksamhet i USA?

Den amerikanska skattereformen, som antogs i december 2017, är den största förändringen av det amerikanska skattesystemet sedan 1986. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Utflyttningsskatt – ett tidens tecken

Det nya förslaget till utflyttningsskatt speglar en trend som växer bland Europas regeringar, att värna om den egna skattebasen. Nyligen ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Amerikansk skattereform i antågande

Mycket tyder nu på att en amerikansk skattereform kan vara på gång. Kanske redan från kommande årsskifte. Huvudsyftet med reformen skulle ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Samordning och tydlighet – viktigast för hållbart skattesystem

Den digitala ekonomin innebär utmaningar och möjligheter när det kommer anpassningar av skattesystemet. Kan vi redan nu se tendenser att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Var beskattas aktiebolagens vinster imorgon?

En ny internationell skattemodell börjar växa fram – marknad och plats för produktutveckling styr var beskattningen ska ske, mer än var ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Statligt stöd och internprissättning – vart är vi på väg?

Europeiska kommissionen har på senare tid krävt att EU:s medlemsstater ska återta miljarder euro från företag som anses ha fått olagligt ...

Läs artikeln
Läs artikeln

USA:s skattesystem under förändring

Som Tax matters tidigare rapporterat om, lanserade Donald Trump redan under sin presidentkampanj ett program som skulle medföra väsentliga ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Framtidens amerikanska skattesystem enligt Donald Trump

Valet i USA av Donald Trump som ny president kommer sannolikt innebära förändringar av det nuvarande komplicerade amerikanska ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket: Reglerna inom delningsekonomin är oklara och svåra att förstå

Skatteverket lämnade idag, den 31 oktober 2016, sin slutrapport om delningsekonomin. Uppdraget har varit att kartlägga och analysera ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Taxi Stockholm reflekterar över delningsekonomin efter skatteseminarium i Almedalen

Här ger Bawer Coskun, vice ordförande för Taxi Stockholm sin syn på delningsekonomin och skatt samt den ökade konkurrensen inom ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Olof Hernell reflekterar över hur digitaliseringen kan lösa viktiga samhällsfrågor

På vårt skatteseminarium under tisdagen i Almedalen diskuterade panelen om hur vårt skattesystem fungerar i förhållande till de nya ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Digitaliseringen och delningsekonomin utmanar dagens skattesystem – hur möter vi framtiden?

Delningsekonomin skapar effektivitetsvinster och utnyttjar resurser för att öka produktiviteten. Med teknikutvecklingen och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Delningsekonomins påverkan på skattesystemet

Skatteverket har på uppdrag av regeringen kartlagt och analyserat delningsekonomins påverkan på skattesystemet. Regeringen ser nya ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Peter Nyllinge, vd på PwC om skattefrågorna i Almedalen - mobilklipp

Även i år har skatt varit ett stort ämne här i Almedalen, säger Peter Nyllinge, vd på PwC. Några frågor som har diskuterats i Almedalen i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Camilla Ljunggren om viktiga skattefrågor för start-up bolag - mobilklipp från Almedalen

Camilla Ljunggren är vd för Business Challenge och var med i panelen i PwC:s skatteseminarium i Almedalen om entreprenörsskatt. Här nämner ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC - Höjd entreprenörsskatt. Hur påverkar det ägarledda bolag?

Beskattningen av ägare till fåmansföretag ses nu över igen. Den här gången med inriktningen att skatteuttaget på utdelning och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC - Missgynnas Sverige och svenska bolag av dagens skatteregler?

Svensk forskning flyttas ut. Närhet till nya marknader och ny kompetens spelar in, men också skatteregler. Sverige står sig slätt i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Tobias Wikström på DI om skattedebatten på PwC:s seminarier - mobilklipp från Almedalen

Tobias Wikström, ledarskribent på Dagens Industri tyckte det var intressanta diskussionerna på PwC:s skatteseminarier i Almedalen den 30 ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Jan-Olof Jacke om bolagsskattens betydelse för AstraZeneca - mobilklipp från Almedalen

I en intervju med Jan-Olof Jacke, vd för AstraZeneca Sverige menar Jan-Olof att Företagsskattekommittéens förslag om bolagsskatten är den i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ingemar Hansson om skattedebatten i Almedalen 2015 - mobilklipp från Almedalen

Ingemar Hansson, general direktör för Skatteverket nämner viktiga skattefrågor som har lyfts upp på seminarier i Almedalen i år och vad han ...

Läs artikeln
Läs artikeln

En dag i Almedalen med fokus på skatt

Det råder en global konkurrens när det gäller att attrahera företag, entreprenörer och talanger. Förändringar i skattesystemet skapar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Viktiga reformer av företagsbeskattningen i EU

Den 17 juni 2015 presenterade Europeiska kommissionen en handlingsplan som utgår ifrån en ny syn på företagsbeskattningen. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Välkommen till PwC:s skatteseminarier i Almedalen

Även i år håller PwC en skatteförmiddag i Almedalen. Vi lyfter upp Sveriges två viktigaste skattefrågor just nu, beskattningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC i Almedalen - På årets skatteagenda står beskattning av entreprenörer och FoU

Villkoren för forskning och utveckling (FoU) och entreprenörskap är aktuella områden just nu. Vi har därför bett Sveriges ledande ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sammanfattning från Almedalen: Konkurrenskraftiga bolagsskatter

Hur ska svenska företag men även politiker agera och navigera i den konkurrensutsatta skattemiljön? Hur kan en svensk bolagsbeskattning se ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatt och moral - vem bär ansvaret?

Utifrån seminarierna här i Visby kan man konstatera att debatten kring skatt och moral landar hos politikerna. För att näringsliv, ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Hur kan ditt företag komma att påverkas av BEPS – inbjudan till webseminarium

OECD publicerade nyligen ett arbetsdokument gällande skatteavtal och skatteflyktsregler som kan innebära stora begränsningar för företag. ...

Läs artikeln
Dela