Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund arbetar med internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm.
010-213 31 51
Jörgen Haglund works with international corporate taxation at PwC in Stockholm.
+46 10 213 31 51

jorgen.haglund@pwc.com
Hitta mig på:

Den amerikanska skattereformen – hur påverkas svenska koncerner med verksamhet i USA?

Av Jörgen Haglund, 13 februari 2018

PwC-skatteradgivning-Capitol-solid_0001_maroon.pngDen amerikanska skattereformen, som antogs i december 2017, är den största förändringen av det amerikanska skattesystemet sedan 1986. Skattereformen som trädde i kraft den 1 januari 2018 innebär sänkt skatt för såväl bolag som för individer, begränsningar av möjligheterna till ränteavdrag för bolag, introduktion av nya typer av skatter och ett stort antal nya regler att tillämpa.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Samordning och tydlighet – viktigast för hållbart skattesystem

Av Jörgen Haglund, 5 juli 2017

Den digitala ekonomin innebär utmaningar och möjligheter när det kommer anpassningar av skattesystemet. Kan vi redan nu se tendenser att länder skapar lokala skatter och konkurrerar med varandra? Eller ligger de i linje med OECD:s BEPS? Björn Nordgren, skattechef i Norden, General Electric och Jörgen Haglund, PwC, sammanfattar det viktigaste från seminariet.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Var beskattas aktiebolagens vinster imorgon?

Av Jörgen Haglund, 21 juni 2017

Var beskattas aktiebolagens vinster imorgonEn ny internationell skattemodell börjar växa fram – marknad och plats för produktutveckling styr var beskattningen ska ske, mer än var bolagets hemvist och ledning finns. Denna modell styr nu på rak kollisionskurs med såväl den svenska modellen som OECD:s. Här står Sveriges bolag inför tuffa utmaningar! Följ debatten hos PwC i Almedalen.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

USA:s skattesystem under förändring

Av Jörgen Haglund, 24 februari 2017

PwC-skatteradgivning-private-sector.pngSom Tax matters tidigare rapporterat om, lanserade Donald Trump redan under sin presidentkampanj ett program som skulle medföra väsentliga sänkningar av skatter för både företag och privatpersoner, kombinerat med kraftiga förenklingar av reglerna. Trumps program samt det förslag till skattereform som i juni 2016 presenterades av House Republicans har ökat sannolikheten för en omfattande översyn och förändringar av USA:s nationella skattesystem.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning, Fåmansföretag, Personbeskattning, Seminarier och utbildningar

Dela artikeln:

Framtidens amerikanska skattesystem enligt Donald Trump

Av Jörgen Haglund, 14 november 2016

PwC-skatteradgivning-private-sector.pngValet i USA av Donald Trump som ny president kommer sannolikt innebära förändringar av det nuvarande komplicerade amerikanska skattesystemet. Donald Trump har under sin kampanj lanserat ett program som skulle medföra väsentliga sänkningar av skatter för såväl företag som privatpersoner, kombinerat med kraftiga förenklingar av reglerna. Här är en sammanfattning av programmet.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning, Personbeskattning, Fåmansföretag

Dela artikeln:

Taxi Stockholm reflekterar över delningsekonomin efter skatteseminarium i Almedalen

Av Jörgen Haglund, 7 juli 2016

Här ger Bawer Coskun, vice ordförande för Taxi Stockholm sin syn på delningsekonomin och skatt samt den ökade konkurrensen inom taxibranschen.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning, Seminarier och utbildningar

Dela artikeln:

Olof Hernell reflekterar över hur digitaliseringen kan lösa viktiga samhällsfrågor

Av Jörgen Haglund, 6 juli 2016

På vårt skatteseminarium under tisdagen i Almedalen diskuterade panelen om hur vårt skattesystem fungerar i förhållande till de nya digitaliserade verksamheter inom till exempel delningsekonomin som i många fall verkar i en internationell miljö. Skatteverket framförde inledningsvis sin syn att det inte finns något behov av nya regler för att de facto kunna beskatta aktörer inom den nya delningsekonomin men att reglerna kan vara svåra att förstå och därmed även att efterleva. Olof Hernell, ansvarig för digitalisering på EQT, var med i panelen och reflekterar i denna film över hur digitaliseringen kan lösa viktiga samhällsfrågor.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning, Seminarier och utbildningar

Dela artikeln:

Digitaliseringen och delningsekonomin utmanar dagens skattesystem – hur möter vi framtiden?

Av Jörgen Haglund, 6 juli 2016

Delningsekonomin skapar effektivitetsvinster och utnyttjar resurser för att öka produktiviteten. Med teknikutvecklingen och digitaliseringen skapas fantastiska möjligheter för regional och global tillväxt för dessa företag. Detta ställer krav på skattelagstiftningen och andra regelverk. Här sammanfattar Alok Alström, Sverigechef Uber och Jörgen Haglund, PwC det viktigaste från seminariet om hur dagens skattesystem ska möta framtiden.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning, Seminarier och utbildningar

Dela artikeln:

Delningsekonomins påverkan på skattesystemet

Av Jörgen Haglund, 17 maj 2016

PwC-skatteradgivning-Shaking-Hands-solid_0002_burgundy.pngSkatteverket har på uppdrag av regeringen kartlagt och analyserat delningsekonomins påverkan på skattesystemet. Regeringen ser nya utmaningar för skattesystemet i takt med att den digitaliserade ekonomin tilltar i volym. Av speciellt intresse är hur skattereglerna tillämpas på tillhandahållarna och användarna samt hur kontrollen sker.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Viktiga reformer av företagsbeskattningen i EU

Av Jörgen Haglund, 18 juni 2015

PwC-skatteradgivning-Globe-solid_0001_maroonDen 17 juni 2015 presenterade Europeiska kommissionen en handlingsplan som utgår ifrån en ny syn på företagsbeskattningen. Syftet är att göra beskattningen mer rättvis och effektiv samt att ta krafttag mot skatteflykt.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.