Rapporteringsplikt för vissa arrangemang – vad kan vi lära oss av Polen?

Manniskor-i-rum-mote ‹ Tillbaka till artiklarna

EU:s direktiv om rapporteringsplikt för vissa “arrangemang”, DAC6/MDR , tar EU:s agenda för skatt och transparens till en ny nivå. Först ut att implementera reglerna lokalt var Polen där de började gälla den 1 januari 2019.

Som vi skrivit om tidigare på Tax matters, presenterade DAC6-utredningen sitt förslag till implementering av direktivet (SOU 2018:91) den 15 januari 2019. Förslaget, "Rapporteringspliktiga arrangemang", har därefter varit ute på remiss och en lagrådsremiss kan förväntas till hösten. Dom svenska reglerna skall enligt förslaget gälla från och med den 1 juli 2020. Under remisstiden som avslutades den 24 april 2019 har kritik lämnats, särskilt vad avser förslagets otydlighet beträffande innebörden av ett “arrangemang”, vem som är “rådgivare” men även införande av rapporteringsplikt för svenska icke gränsöverskridande arrangemang i kombination med mycket höga sanktionsavgifter.

DAC6/MDR (Mandatory Disclosure Rules) gäller redan trots att direktivet ännu inte implementerats i svensk lag. Ett gränsöverskridande arrangemang där första steget genomförts mellan den 25 juni 2018 och den 30 juni 2020 ska rapporteras till berörda nationella skattemyndigheter senast den 31 augusti 2020. Från den 1 juli 2020 ska rapportering ske löpande inom 30 dagar från den rapporteringspliktiga händelsen. Även om den svenska implementeringen av DAC6/MDR fortfarande är ett drygt år bort måste skatterådgivare och skattskyldiga redan idag vidta nödvändiga åtgärder för att identifiera, bedöma och utvärdera potentiella rapporteringspliktiga arrangemang. Läs mer om detta i vår tidigare artikel.

I Polen implementerades DAC6/MDR den 1 januari 2019. Den polska lagstiftningen går väsentligt mycket längre än vad direktivet föreskriver och innehåller, i likhet med det svenska förslaget, rapporteringsplikt för inhemska arrangemang. Dessa kommer dock inte att delas med medlemsstaterna. Dessutom omfattar den polska lagstiftningen även moms med avseende på de icke gränsöverskridande arrangemangen. Den polska lagstiftningen anger 24 "hallmarks" (kännetecken) på att ett arrangemang är rapporteringspliktigt, varav enbart 11 kräver att en viktig effekt av åtgärden eller strukturen är att det uppkommer en skatteförmån. Således väsentligt fler kännetecken än direktivets 15 "hallmarks". Polen går även långt vad gäller sanktioner vid underlåten rapportering där, beroende på vem som är rapporteringsskyldig, avgifter på upp till 25-50 miljoner SEK (10-20 miljoner PLN) kan utgå.

Seminarium den 13 juni i Stockholm

Torsdagen den 13 juni 2019 klockan 11:30-14:00 arrangerar vi ett seminarium om DAC6/MDR och den svenska implementeringen av direktivet hos oss på Torsgatan 21 i Stockholm. Vi kommer att gå igenom reglerna och remissvaren, hur arbetet hos företag kan ske, och även ha ett panelsamtal med Agata Oktawiec, PwC Polen, om erfarenheter av den polska implementeringen av DAC6.

Läs mer och anmäl dig här

Har du frågor om företagsbeskattning?

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund arbetar med internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm.
010-213 31 51
Jörgen Haglund works with international corporate taxation at PwC in Stockholm.
+46 10 213 31 51

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln