Skatt och moral - vem bär ansvaret?

‹ Tillbaka till artiklarna

Utifrån seminarierna här i Visby kan man konstatera att debatten kring skatt och moral landar hos politikerna. För att näringsliv, skatteskyldiga, domstolar och även Skatteverket ska få rätt perspektiv i sitt arbete om skatt och moral krävs tydliga regler som på ett lämpligt sätt anger den moraliska och etiska nivån. Att lägga detta på utövarna ger fel signal och risken för misstolkningar är uppenbar. Slutsatsen är därför att den moraliska aspekten måste fångas upp av politikerna inom ramen för lagstiftningsarbetet.

Välkommen på våra skatteseminarier imorgon på Hästgatan 9

Konkurrenskraftiga ägarskatter, klockan 9-10

Konkurrenskraftiga bolagsskatter, klockan 10:15-11:15

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund arbetar med internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm.
010-213 31 51
Jörgen Haglund works with international corporate taxation at PwC in Stockholm.
+46 10 213 31 51

Lämna en kommentar