<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Statligt stöd och internprissättning – vart är vi på väg?

PwC-skatteradgivning-Bank-solid.psd_0001_maroon.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Capitol-solid_0001_maroon.pngEuropeiska kommissionen har på senare tid krävt att EU:s medlemsstater ska återta miljarder euro från företag som anses ha fått olagligt statligt stöd i form av skatteförmåner. Dessa krav får stor inverkan på företagen eftersom medlemsstaterna nu är skyldiga att återta de beviljade skatteförmånerna över en 10-årsperiod med ackumulerad ränta. Den här utvecklingen har dessutom en bredare inverkan på alla företag som är aktiva på den europeiska marknaden och vill ha direkt juridisk klarhet kring eller fastställa en stabil modell för skatter och internprissättning.

Europeiska kommissionen (”EC”) vidtar åtgärder för att se till att det internationella skattesystemet stänger dörren för företagens aggressiva skatteplanering. EC anser att vissa multinationella företag får otillbörliga skatteförmåner från medlemsstaterna, vilket gör att de kan betala betydligt mindre skatt än andra företag. EC har inlett flera undersökningar om statligt stöd mot medlemsstaterna för att granska vissa skattebeslut som fattats av dessa medlemsstater. Ett antal av dessa undersökningar rör internprissättning och tillämpningen av ”armlängdsprincipen”. Andra undersökningar ifrågasätter tillämpningen av olika skatteavtal. Skattebeslut eller avtal som beviljar skatteförmåner för ”utvalda” företag kan enligt dessa utslag vara olagliga enligt EU:s regler om statligt stöd, eftersom beslutet ger företagen en fördel över andra företag som lyder under samma nationella skatteregler.

För närvarande har EC fattat sitt slutgiltiga beslut gällande skatteförmåner som beviljats Fiat i Luxemburg, Starbucks i Nederländerna, Apple på Irland och alla företag som fått utslag om så kallad överskjutande vinst i Belgien. I dessa beslut hävdar EC att skattebeslut som inte följer armlängdsprincipen bryter mot EU:s regler om statligt stöd, oavsett om landet överhuvudtaget har några regler för internprissättning. Armlängdsprincipen som tillämpas av EC är dessutom enligt besluten inte samma armlängdsprincip som används i OECD, utan en annan princip som hämtats direkt från avtalet om EU:s funktioner. Denna så kallade EU-armlängdsprincip avviker tydligt från OECD:s armlängdsprincip. Förutom de beslut som redan fattats pågår undersökningar i fallen som rör Amazon, McDonald’s och GDF Suez/Engie.

EC:s beslut att ett visst skattebeslut utgör statligt stöd kan överklagas. Oavsett om ett överklagande lämnas in kräver utslagen omedelbart återtagande av det statliga stödet från respektive företag. När det gäller återtagandet har EC sagt att de inte har något juridiskt bemyndigande att undanta förmånstagaren vid ett selektivt skattebeslut från ett fullt återtagande, om inte EC redan har granskat och godkänt utslaget. Det verkar finnas ett litet hopp om att återtagandena inte kommer att genomföras.

I det här klimatet med offentlig granskning av skattestrukturerna, där företagen måste återbetala betydande summor i påstådda skatteförmåner, ställer sig varje företag som är aktivt inom EU nu frågan om vad detta nu betyder för framtidens skattemodell. Det går inte att undvika en situation med juridisk osäkerhet när EC utmanar tillämpningen av reglerna för internprissättning och skatteavtal i Europa. Bland de frågor som uppstår är: Vad kan vi lära oss av de pågående undersökningarna och senaste besluten? Finns det en ny armlängdsstandard i Europa? Går det fortfarande att uppnå fullständig juridisk säkerhet via ett utslag eller ett avtal med skattemyndigheterna? Vilka standarder och principer gäller vid utslag och förhandlingsavtal?

Seminarium den 19 april i Stockholm

Den 19 april 2017 anordnar PwC ett seminarium i Stockholm kring utvecklingen för statligt stöd i EU. Seminariet ger dig möjlighet att få insikt i vilken inverkan Europeiska kommissionens beslut gällande statligt stöd kommer att få för ditt företag. Pieter Deré, från PwC i Belgien, kommer att berätta om sin syn på dessa frågor. Pieter kommer dessutom dela med sig av sina synpunkter på EC:s aktuella ställningstaganden baserat på bland annat sina personliga erfarenheter från fallet med överskjutande vinster i Belgien, där han var rådgivare åt den belgiska regeringen och många av de påverkade företagen.

Seminariet hålls på engelska.

Läs mer och anmäl dig här

Har du frågor om företagsbeskattning?

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund är Markets Leader och vice vd på PwC i Sverige.
Kontakt: 070-929 31 51, jorgen.haglund@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattefunktionen i samverkan - skapa mervärde till organisationen

För att företag och organisationer ska kunna efterleva de ökade krav som ställs på skattefunktionen behöver skattefunktionen ha ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Centerpartiet om sänkta skatter för småföretag

Nu är det Centerpartiets tur att tycka till om skatt. När partiets Martin Ådahl intervjuas av PwC:s skatterådgivare Oscar Warglo handlar en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Sverigedemokraterna om minskat skattetryck och god välfärd

Som femte parti är det nu dags för Sverigedemokraterna att intervjuas av PwC. Partiets skattepolitiska talesperson Eric Westroth möter här ...

Läs artikeln