Regeringen föreslår ny beskattning av säkerhetsreserven

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0002_burgundy.png ‹ Tillbaka till artiklarna

Regeringen föreslår ny beskattning av säkerhetsreservenRegeringen offentliggjorde i tisdags en promemoria med bland annat förslag på begränsningar av ränteavdrag. Promemorian innehåller även ett förslag till schablonbeskattning av skadeförsäkringsföretags säkerhetsreserv.

Det föreslås dels en tillfällig schablonbeskattning av säkerhetsreserverna, dels en permanent. Beskattningen utformas med beskattningen av periodiseringsfonder som förebild.

Förslaget på permanent beskattning innebär att en schablonintäkt tas upp som skattepliktig intäkt. Schablonintäkten beräknas till säkerhetsreserven vid ingången av beskattningsåret multiplicerad med statslåneräntan. Statslåneräntan ska dock vid denna beräkning anses vara lägst 0,5 procent. Förslaget innebär i praktiken en räntebeläggning av den avsättning till säkerhetsreserv som ett skadeförsäkringsföretag har.

Förslaget på tillfällig beskattning innebär att ett skadeförsäkringsföretag som har en säkerhetsreserv vid ingången av det första beskattningsåret som börjar efter den 30 juni 2018 ska ta upp ytterligare en schablonintäkt. Denna ska beräknas till 10 procent av säkerhetsreserven vid ingången av beskattningsåret. Schablonintäkten ska tas upp med en sjättedel under det första beskattningsåret samt med en sjättedel per år under de påföljande fem beskattningsåren, eller med hela beloppet under det första beskattningsåret. Bakgrunden till den tillfälliga schablonintäkten är att regeringen föreslår en sänkning av bolagsskattesatsen till 20 procent, och att den gamla skattesatsen på 22 procent effektivt ska gälla för upplösning av avsättning till säkerhetsreserven som har gjorts före sänkningen.

Kommentar

En liknande beskattning av säkerhetsreserven föreslogs av Företagsskattekommittén sommaren 2014. Enligt regeringens promemoria är ett skäl för beskattningen att öka den skattemässiga neutraliteten mellan säkerhetsreserv och periodiseringsfond.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Lennart Staberg och Jesper Eriksson

Lennart Staberg och Jesper Eriksson

Lennart Staberg och Jesper Eriksson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Lennart arbetar med svensk och internationell beskattning som rör finansiella företag, bland annat försäkringsföretag. Han arbetar även med att biträda företag vid taxeringsrevisioner och skatteprocesser. Tidigare har Lennart varit föredragande i Skatterättsnämnden. Jesper arbetar med svensk och internationell företagsbeskattning främst rörande finansiella företag.
Lennart: 010-213 31 69, lennart.staberg@pwc.com
Jesper: 010-212 44 79, jesper.x.eriksson@pwc.com
Lennart Staberg and Jesper Eriksson works at PwC’s office in Stockholm. Lennart works with
Lennart: +46 10 213 31 69, lennart.staberg@pwc.com
Jesper: +46 10 212 44 79, jesper.x.eriksson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nytt avsnitt i PwC:s serie om skatter: Joar Forssell inte nöjd med hur finansministern drivit frågan om en skattereform

  Som ungdomspolitiker tog Joar Forssell fram ett förslag till skattereform tillsammans med SSU:s ordförande Philip Botström. Hur ser Joar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ränteavdragsreglerna: nytt kring hur kvarstående negativt räntenetto ska beräknas

Skatteverket publicerade den 7 maj ett nytt ställningstagande kring hur kvarstående negativt räntenetto ska beräknas. Ställningstagandet ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets nya ställningstagande till finansiella garantier inom koncerner

Skatteverkets två tidigare ställningstaganden gällande finansiella garantier ersätts av ett nytt för att bättre stämma överens med ...

Läs artikeln