Utredningsförslag om skatt på finanssektorn slopas

PwC-skatteradgivning-Meeting-solid_0002_burgundy.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Meeting-solid_0002_burgundy.pngRegeringen meddelade i förra veckan att den inte går vidare med det aktuella utredningsförslaget om skatt på finanssektorn, men arbetar vidare med att utarbeta ett förslag på en bankskatt. Den nya utredningen ska mynna ut i ett förslag på en renodlad bankskatt som är förenlig med EU-rätten.

Den 7 november 2016 överlämnade ”Utredningen om skatt på finanssektorn” sitt slutbetänkande med ett förslag som syftade till att minska den skattefördel som finanssektorn har med anledning av undantaget från moms på finansiella tjänster. Regeringens ambition har varit att säkerställa ett större bidrag från banksektorn till det allmänna genom en särskild skatt om 15 procent på lönekostnader hos företag som säljer momsbefriade finansiella tjänster och försäkringstjänster.

Regeringskansliet har nu avslutat beredningsprocessen där det, från flertalet remissinstanser, framkommit att förslaget skulle kunna få oavsedda konsekvenser för bland annat ömsesidiga livbolag och den snabbväxande finansiella tekniksektorn. Regeringspartierna och Vänsterpartiet har därmed kommit överens om att inte gå vidare med förslaget i nuläget.

Vid regeringens presskonferens i förra veckan framgick det att förhoppningen är att ett sådant förslag ska finnas på plats före valet 2018. Möjligheterna att vi får se ett sådant förslag tills dess förväntas vara låga då ett sådant förslag sannolikt kräver en statsstödsgranskning av EU. Samtidigt framgår det att Finansdepartementet inom kort kommer att remittera ett förslag som innebär att avgiften till resolutionsreserven höjs.

Kommentar

Trots att regeringen har valt att inte gå vidare med utredningsförslaget kommer arbetet med att utarbeta ett förslag som minskar banksektorns så kallade skattefördel att fortsätta. Det kan därmed konstateras att någon form av skatt inom den finansiella sektorn troligen kommer att införas så småningom.

Lennart Staberg och Ida Skog

Har du frågor om företagsbeskattning?

Lennart Staberg

Lennart Staberg

Lennart arbetar med svensk och internationell beskattning som rör finansiella företag, bland annat försäkringsföretag. Han arbetar även med att biträda företag vid taxeringsrevisioner och skatteprocesser. Tidigare har Lennart varit föredragande i Skatterättsnämnden.
010-213 31 69
Lennart Staberg works with Swedish and international taxation relating to financial companies, including insurance companies. He also assists companies with tax audits and tax litigation. Lennart used to make presentations for the Revenue Law Commission.
+46 10 213 31 69

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Kajsa Boqvist önskar trevlig sommar!

Så var det juli igen och Tax matters vill önska dig en glad sommar! Under vintern och våren har våra läsare visat fortsatt stort intresse ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln