Förhandsbesked om kapitalförsäkring

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Pen-2-solid_0004_redEn fondförsäkring med en risk för försäkringstagaren uppgående till en procent har ansetts utgöra en kapitalförsäkring i skattehänseende.

Ett svenskt livsförsäkringsföretag avsåg att ge ut en ny kapitalförsäkringsprodukt i form av en fondförsäkring. Enligt villkoren för försäkringen skulle vid dödsfall endast 99 procent av försäkringskapitalet betalas ut till dödsboet eller insatt förmånstagare. Fråga ställdes om försäkringen skattemässigt var att anse som en kapitalförsäkring eller om den som tecknade försäkringen istället skulle beskattas som om hon själv ägde fondandelarna som var knutna till försäkringen.

Rättspraxis har medfört att det råder viss osäkerhet kring den skattemässiga behandlingen av försäkringsprodukter av sparandekaraktär med lågt riskinnehåll. HFD har i äldre praxis ansett att en risk för försäkringsgivaren uppgående till en procent inte hindrar att avtalen i fråga anses som avtal om livförsäkring vid inkomstbeskattningen. Frågan i detta ärende var om det fanns anledning att komma till annan slutsats när riskmomentet i en svensk kapitalförsäkring är lika stort, men där risken inte ligger hos försäkringsgivaren utan hos försäkringstagaren.

Skatterättsnämnden inhämtade yttrande från Finansinspektionen som ansåg att den aktuella försäkringen skulle ses som en fondförsäkring enligt fondförsäkringslagen. Sökanden ansåg att försäkringen skattemässigt skulle anses utgöra en kapitalförsäkring, och Skatterättsnämnden höll med. Försäkringen skulle därmed vid inkomstbeskattningen ses som en kapitalförsäkring.

Skatteverket har överklagat förhandsbeskedet till HFD.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Lennart Staberg

Lennart Staberg

Lennart arbetar med svensk och internationell beskattning som rör finansiella företag, bland annat försäkringsföretag. Han arbetar även med att biträda företag vid taxeringsrevisioner och skatteprocesser. Tidigare har Lennart varit föredragande i Skatterättsnämnden.
010-213 31 69
Lennart Staberg works with Swedish and international taxation relating to financial companies, including insurance companies. He also assists companies with tax audits and tax litigation. Lennart used to make presentations for the Revenue Law Commission.
+46 10 213 31 69

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Kajsa Boqvist önskar trevlig sommar!

Så var det juli igen och Tax matters vill önska dig en glad sommar! Under vintern och våren har våra läsare visat fortsatt stort intresse ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln