Stärk företagets likviditet genom att ändra debitering av preliminärskatt

Jessica Holtz Forsberg arbetar hemifrån ‹ Tillbaka till artiklarna

Efter utbrottet av covid-19 har regeringen föreslagit ett åtgärdspaket för att stötta företag. Men det finns även andra verktyg för att hantera likviditetsproblem. Om ditt företag visar på lägre resultat än prognos kan det vara läge att lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration.

Regeringens åtgärdspaket syftar till att mildra de ekonomiska effekterna av pågående spridning av covid-19 genom exempelvis anstånd med inbetalning av arbetsgivaravgifter och preliminärskatt på lön och moms. Utöver de möjligheter som regeringen öppnar för finns åtgärder som företagen själva kan vidta för att stärka likviditeten.

Betala inte mer preliminärskatt än företaget behöver

En återkommande påverkan på företagens likviditet är den månatliga debiteringen av preliminär skatt på förväntad inkomst. Vid en snabbt ändrad prognos av utfallet för innevarande år kan företagen med omedelbar verkan förbättra likviditeten genom att lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration.

Skatteverket kan ändra företagets debiterade preliminärskatt under hela beskattningsåret och de efterföljande sex månaderna. Ändringen kan ske på såväl Skatteverkets som företagets initiativ. Om företaget önskar göra en justering av den debiterade preliminärskatten så sker det genom att företaget lämnar in en ny preliminär inkomstdeklaration för det innevarande året.

Har du frågor om hur ditt företag ska hantera följderna av covid-19?

Kommentar

Vid en ändrad prognos av utfallet för innevarande år finns möjlighet att lämna en ny preliminär inkomstdeklaration och relativt snabbt, beroende på handläggningstiden hos Skatteverket, få en månatlig debitering som bättre rimmar med det förväntade utfallet. Om utfallet förväntas bli betydligt lägre än vad som förutspåddes i början av året slipper företagen på detta sätt betala en för hög debiterad preliminärskatt under resterande del av året. Den nya preliminärskatten gäller så snart Skatteverket meddelat beslut i frågan. Om förutsättningarna ändras senare under året är det givetvis viktigt att en ny preliminär inkomstdeklaration lämnas baserat på den senare prognosen så att företagen inte riskerar att betala för lite preliminärskatt.

Målsättningen är att preliminärskatten i så stor utsträckning som möjligt ska motsvara den slutliga skatten. Även om det kan vara svårt att förutse alla händelser under det kommande året så finns det i situationer med en kraftigt vikande prognos dock ingen anledning att ligga kvar med en för hög månatlig debitering av preliminärskatt.

PwC följer noga utvecklingen med anledning av spridningen av covid-19. Läs mer om eventuella affärseffekter av covid-19 på vår webbplats och i tidigare inlägg på våra bloggar:

Kontakta vår hotline

På PwC vill vi hjälpa till och göra skillnad genom att stödja företag under denna tid av osäkerhet. Vi har därför satt upp en kostnadsfri hotline dit du kan ringa och få svar på dina frågor kopplade till regeringens stödpaket och andra covid-19 relaterade affärsfrågor.

Faktaruta

Skatteverket har lagt upp information om möjligheten att ändra debiterad preliminärskatt på sin hemsida. De ger även följande tips för kortare handläggningstid:

  1. Använd e-tjänsten Preliminär inkomstdeklaration.
  2. Om möjligt, ange ingen "övrig upplysning" (då lämnar ansökan den automatiska handläggningen och övergår till manuell hantering)

Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Du kan även läsa alla våra artiklar om följderna av covid-19 på engelska Tax matters.

Jessica Holtz Forsberg

Jessica Holtz Forsberg

Jessica Holtz Forsberg är auktoriserad skatterådgivare, specialiserad inom internationell företagsbeskattning och internprissättning, och ansvarig för vår skatteverksamhet i Stockholm.
010-212 6025
Jessica Holtz Forsberg is an authorized tax consultant at PwC's Stockholm office. She specializes in international corporate tax and transfer pricing.
+46 10-212 6025

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Kajsa Boqvist önskar trevlig sommar!

Så var det juli igen och Tax matters vill önska dig en glad sommar! Under vintern och våren har våra läsare visat fortsatt stort intresse ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln