<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nytt utökat krispaket för små och medelstora företag

Bild från presskonferens med Magdalena Andersson ‹ Tillbaka till artiklarna

På kvällen den 25 mars presenterade regeringen vid en pressträff ett utökat krispaket för att hjälpa svenska små och medelstora företag som påverkas av effekterna av covid-19. Kortfattat innebär de nya förslagen följande.

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter

Regeringen föreslår att arbetsgivaravgifterna tillfälligt sänks under perioden 1 mars till 30 juni 2020 från dagens 31,42 procent till 10,21 procent (endast ålderspensionsavgift betalas). Nedsättningen gäller för upp till 30 anställda per företag och på löner upp till 25 000 kronor per månad. Det innebär en skattelättnad om 5 300 kronor per månad och anställd. För företag som slår i taket om 30 anställda innebär det en minskad kostnad för arbetsgivaravgifter om 159 000 kronor per månad.

Även egenavgifter (som betalas av enskilda näringsidkare) sätts ned i motsvarande mån vilket innebär att ingen annan avgift än ålderspensionsavgift och två tredjedelar av de övriga egenavgifterna och den allmänna löneavgiften ska betalas under 2020.

Reglerna föreslås träda ikraft den 6 april 2020.

Läs även: Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter – så funkar det

Tillfällig hyresrabatt i utsatta branscher

Staten föreslås att stå för hälften av kostnaden för en reducering av lokalhyror upp till 50 procent av den fasta hyran för företag med stora svårigheter på grund av covid-19. Förslaget gäller vissa branscher, exempelvis sällanköpshandel, hotell och restaurang. Stödet söks i efterhand av hyresvärden och gäller perioden 1 april till 30 juni 2020.

Har du frågor om hur åtgärderna kan påverka ditt företag?

Åtgärder riktade mot mindre företag (enskilda näringsidkare och fysiska delägare i handelsbolag)

Möjlighet att kvitta vinst 2019 mot framtida underskott

För egenföretagare föreslås en möjlighet att sätta av 100 procent av det skattepliktiga överskottet från 2019 till en så kallad periodiseringsfond (upp till 1 miljon kronor). Detta innebär att ingen skatt behöver betalas för vinster upp till 1 miljon kronor under 2019 och vinsten kan istället skjutas upp och kvittas mot eventuella underskott under 2020 eller efterföljande år (dock senast 2025).

För att få tillbaka den preliminärskatt som redan betalats för 2019 måste egenföretagaren lämna in en ny preliminärdeklaration för 2019.

Utökade möjligheter till anstånd med moms

Enligt tidigare förslag till möjlighet till anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen preliminärskatt på lön och moms inkluderades endast moms som redovisas per månad eller per kvartal. Man utökar nu möjligheten till anstånd till att även innefatta moms som redovisas årsvis från och med 27 december 2019 till 17 januari 2021. Reglerna föreslås träda i kraft den 8 april 2020 men tillämpas retroaktivt vilket innebär att de som redan betalat in momsen från och med 27 december 2019 kan få skatten återbetald om anstånd beviljas.

Läs även: Tillfälliga anstånd och företrädaransvar – vad gäller?

Möjlighet att lägga sin verksamhet vilande

Vidare undantas verksamheter som läggs vilande under 2020 på grund av arbetslöshet från regeln att verksamheter endast får läggas vilande en gång under fem år.

Statlig företagsakut för små och medelstora företag inrättas

Regeringen föreslår att införa en statlig lånegaranti om 100 miljarder kronor som innebär att staten ska garantera 70 procent av nya lån från banker till företag som drabbats av ekonomiska svårigheter. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur lånar ut till företagen och gäller lån upp till 75 miljoner kronor (med vissa undantag).

Företagen kan ansöka om ett lån med statlig kreditgaranti genom att vända sig till sin bank.

Kommentar

Regeringens krispaket som presenterades idag är i första hand riktat till de mindre företagen. Igår presenterade Svenskt Näringsliv sina krav på ett krispaket på totalt 200 miljarder kronor, så det var nog många företagare runt om i landet som hade hoppats på ännu mer och fler kraftfulla insatser från regeringen idag. Magdalena Andersson kommenterade på pressträffen att hon är fullt medveten om att det finns krav från näringslivet om ännu större räddningspaket men hänvisade till att regeringen även måste tänka långsiktigt i detta läge. Samtidigt öppnade Magdalena Andersson upp en dörr för att sätta in ett kraftfullt stimulanspaket när krisen väl är över.

Sänkta arbetsgivaravgifter utgör en omedelbar likviditetslättnad för företagen eftersom den lagstiftningstekniska processen kan gå snabbt. Vidare innebär det ingen ökad arbetsbörda för företagen i form av ansökan med efterföljande handläggningstid innan utbetalning kan ske.

Något många också saknade, som ingick i Svenskt Näringslivs rapport, var en justering av kostnaden förknippad med möjligheten till anstånd, som har varit kritiserad och omdiskuterad de senaste dagarna. Enligt tidigare förslag beläggs anstånden med en kostnadsränta om 1,25 procent plus en anståndsavgift om 0,3 procent per påbörjad kalendermånad. Detta motsvarar en extern avdragsgill kreditkostnad om 6,6 procent vid fullt utnyttjandet av anstånd, vilket många uppfattar som väl högt. Många företag är även tveksamma till att låna ytterligare pengar i form av anstånd för att klara sin överlevnad då man ännu inte vet hur länge den uppkomna situationen kommer att pågå. Vidare är många oroliga över styrelsens personliga betalningsansvar (företrädaransvar) för förfallna skatter när anståndet löper ut. Här kom dock inte regeringen med några nya besked idag men frågan ska enligt Magdalena Andersson diskuteras imorgon den 26 mars i finansutskottet så eventuellt kan en justering vara att vänta.

Hur påverkas din organisation av covid-19? Läs mer på pwc.se

Kontakta vår hotline

På PwC vill vi hjälpa till och göra skillnad genom att stödja företag under denna tid av osäkerhet. Vi har därför satt upp en kostnadsfri hotline dit du kan ringa och få svar på dina frågor kopplade till regeringens stödpaket och andra covid-19 relaterade affärsfrågor.

Faktaruta

Annika Svanfeldt & Andreas Stranne

Annika Svanfeldt & Andreas Stranne

Annika Svanfeldt och Andreas Stranne arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Stockholm respektive Göteborg.

Annika: 010-212 48 04, annika.svanfeldt@pwc.com

Andreas: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Lämna en kommentar