Hantera de ekonomiska utmaningarna från covid-19

Kvinna jobbar hemifrån ‹ Tillbaka till artiklarna

Utbrottet av covid-19 ställer företagare inför finansiella utmaningar som behöver hanteras omgående. En del kommer hamna i en finansiellt ansträngd situation med likviditetsproblem, vikande försäljning och på sikt kraftig resultatpåverkan. Vi listar fyra områden som är viktiga att se över för att hantera de ekonomiska konsekvenserna från virusutbrottet.

Affärskonsekvenserna som följer utbrottet av covid-19 blir med stor sannolikhet stora och svårbedömda. Företagsledningar behöver nu identifiera kortsiktiga lösningar och hitta långsiktiga realistiska alternativ, specifika för sin industri och den rådande situationen. En rekommendation är att börja med att stämma av företagets status inom nedan fyra områden.

Fyra områden företagare bör se över för att kunna hantera konsekvenserna av covid-19

1. Gör en kostnadsöversyn

Få kontroll på kostnaderna och gör en detaljerad översyn över vilka kostnader som kan skäras ned utan att den långsiktiga verksamheten påverkas.

2. Uppdatera likviditetsplanen

Säkerställ god likviditetskontroll och gör en detaljerad likviditetsplan för de kommande månaderna och uppdatera denna löpande. Detta inkluderar att göra en snabb översyn över rörelsekapitalet för att se vilka åtgärder som kan vidtas. 

Läs även: Nytt utökat krispaket för små och medelstora företag
Läs även: 300 miljarder i regeringens åtgärdspaket för covid-19

3. Förbered för olika scenarion

Som en del i en scenarioplanering och för att lägga grunden för olika tänkbara alternativ kan företag göra såväl operationella som strategiska översyner för att förbereda för olika scenarion. I en sådan situation kan djup industrikunskap vara viktig för företag att tillgå. Avyttring av icke-kärnverksamheter och/eller förlustbringande verksamheter kan också ingå i en sådan analys.

4. Aktualisera ansvarsfrågor

När företaget befinner sig i en finansiellt ansträngd situation kan frågor om ansvar för styrelsen, VD och andra ledande befattningshavare aktualiseras. Det kan till exempel handla om möjligheten att prioritera betalning av vissa leverantörer framför andra eller att ingå nya åtaganden när bolagets betalningsförmåga är oklar. Styrelsen bör också löpande bevaka bolagets egna kapital och följa upp en eventuell skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning.   

Läs även: Kvalificerar corona-pandemin som force majeure?

Hur påverkas din organisation av covid-19? Läs mer på pwc.se

Kontakta vår hotline

På PwC vill vi hjälpa till och göra skillnad genom att stödja företag under denna tid av osäkerhet. Vi har därför satt upp en kostnadsfri hotline dit du kan ringa och få svar på dina frågor kopplade till regeringens stödpaket och andra covid-19 relaterade affärsfrågor. 

Per Storbacka

Per Storbacka

Per Storbacka arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med transaktioner och finansiell analys. Han bloggar bland annat om rekonstruktion, expertvittnestjänster och Forensic-utredningar.
Tel: 010 213 31 32
E-post: per.storbacka@pwc.com

Lämna en kommentar